CBR nieuwsbrief keurend artsen maart 2020

U kijkt naar een nieuwe uitgave van het CBR, de Nieuwsbrief voor keurend artsen. Abonneer u en laat weten wat u er van vindt!
We begrijpen dat er zorgen zijn over het wel of niet keuren van bestuurders voor het rijbewijs. De keuze hiervoor ligt natuurlijk bij u als keurend arts.
Iedereen wil veilig thuiskomen. Het CBR vindt het belangrijk dat alle bestuurders in staat zijn om veilige keuzes te maken. Daar wil het CBR zo goed mogelijk aan bijdragen, bijvoorbeeld met heldere en volledige informatie op de website.
Op 1 december 2019 is de tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75-plussers ingegaan. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.
Het CBR werkt hard aan het op orde krijgen van de werkvoorraad. Hiermee is de klant gediend, en daarmee ook de verkeersveiligheid. Als keurend arts kunt u aan dit proces bijdragen.
In 2019 heeft het gebruik van ZorgDomein voor rijgeschiktheidskeuringen een vlucht genomen.