Keuren voor het CBR

Tarieven huisarts en medisch specialist

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de tarieven voor rijbewijskeuringen vast en bepaalt hiermee hoeveel een rijbewijskeuring door een huisarts of medisch specialist maximaal mag kosten. Er mag wel minder in rekening gebracht worden, maar niet meer. De kosten in de Gezondheidsverklaringsprocedure zijn afhankelijk van de daadwerkelijk bestede keuringstijd (directe tijd) en de benodigde tijd voor voorbereiding en schrijven van het keuringsrapport (indirecte tijd). Voor keuringen in de Mededelingenprocedure is een vast maximaal tarief vastgesteld.

Wij adviseren artsen en specialisten, conform de NZa richtlijn, een gespecificeerde factuur op te maken. Hierbij vragen we om duidelijk uit te leggen wat gerichte en ongerichte tijd inhoudt. U vindt meer informatie over tarieven van rijbewijskeuringen op nza.nl.