Keuren voor het CBR

Rol behandelend arts

Ook als behandelend arts bent u bevoegd om informatie te verstrekken aan het CBR zodat wij de rijgeschiktheid van uw patiënt kunnen beoordelen. Daarbij gaat het om feiten en omstandigheden.

Arts

Het is voor de beoordeling van de rijgeschiktheid van belang dat het CBR wordt geïnformeerd over de aard en ernst van de aandoeningen waaraan betrokkene leidt. Indien betrokkene ouder is dan 75 jaar of een groep 2 rijbewijs (vrachtauto en bus) aanvraagt, moet er ook een keuringsrapport ingevuld worden. Elke arts mag het CBR informeren over de aard en ernst van de aandoening en het keuringsrapport voor mensen boven de 75 invullen. Het keuringsrapport voor de aanvraag van het groep 2 rijbewijs mag alleen ingevuld worden door een arts verbonden aan een gecertificeerde ARBO-dienst of een geregistreerd bedrijfsarts. Als behandelend arts kunt u uw patiënt helpen om deze informatie voor hem in te vullen. Hiervoor zijn ook hulpformulieren bij bepaalde aandoeningen beschikbaar.

Specialist

In de Regeling eisen geschiktheid 2000 wordt bij bepaalde aandoeningen een specialistisch onderzoek verplicht gesteld. Een rapport van een behandelend specialist kan in veel gevallen een keuring door een onafhankelijk specialist vervangen. Er zijn voor bepaalde aandoeningen specifieke keuringsformulieren beschikbaar waarbij u als behandelend arts het advies kunt overslaan. Op dringend advies van het ministerie vraagt het CBR bij steeds meer aandoeningen aan uw patiënt of hij aan u als zijn behandelend specialist wil vragen om een keuringsrapport in te vullen. Hierbij wordt aan u gevraagd om feiten en omstandigheden te vermelden op het formulier. Het CBR respecteert het advies van de KNMG om geen advies ten aanzien van de rijgeschiktheid van de behandelend specialisten te vragen. Wanneer u het keuringsformulier niet in wilt vullen, kunt u uw patiënt verwijzen naar de Specialistenzoeker om een specialist uit de lijst te zoeken. Ook kan uw patiënt contact opnemen met de klantenservice van het CBR.

Meer informatie over de rijgeschiktheid van uw patiënten?