Onafhankelijk keurend specialist

Oogheelkunde

  Oogheelkundige keuring

  Een oogheelkundige keuring dient uitgevoerd te worden door een oogarts. Conform hoofdstuk 2 van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 mogen delen van het onderzoek onder supervisie uitgevoerd worden.

  De onderdelen die bij een oogheelkundige keuring van belang zijn staan op het rapportageformulier voor een oogheelkundige keuring. Deze kunt u op de documenten en formulierenpagina vinden. Op dit formulier staat aangegeven dat wanneer er aanwijzingen zijn voor een gezichtsvelddefect we u vragen om kopieën toe te voegen van een binoculair gezichtsveldonderzoek van minimaal 160 graden, bij voorkeur volgens de methode Esterman.

  Indicaties voor nader gezichtsveldonderzoek

  • Bij het confrontatief gezichtsveldonderzoek volgens Donders worden afwijkingen gevonden
  • Betrokkene is bekend met een gezichtsvelddefect ten gevolge van een oogheelkundige of neurologische oorzaak
  • Betrokkene heeft Diabetische Retinopathie en heeft een panretinale laserbehandeling ondergaan
  • Betrokkene is bekend met oogheelkundige aandoeningen waarbij de kans op gezichtsveldafwijkingen duidelijk aanwezig is, bijvoorbeeld bij glaucoom
  • Etc.

  De indicatie om het gezichtsveldonderzoek te verrichten wordt tijdens de keuring door de oogarts gesteld. Ook kan de medisch adviseur van het CBR naar aanleiding van een ontvangen rapport vragen om een gezichtsveldonderzoek te (laten) verrichten. In specifieke situaties, bijvoorbeeld een herkeuring, kan de medisch adviseur hierbij ook om een ander gezichtsveldonderzoek vragen zoals een Humphrey of Goldman gezichtsveldonderzoek.

  Bij keuringen in het kader van de Mededelingenprocedure is een gezichtsveldonderzoek altijd onderdeel van de keuring. Ook hierbij heeft het onderzoek via de methode Esterman de voorkeur.

  Adviezen en richtlijnen NOG; Oogheelkundige keuringen

  De NOG heeft enkele adviezen en richtlijnen uitgegeven ten aanzien van de keuringen. Deze vindt u op Advies en Richtlijnen specialistenverenigingen.