Onafhankelijk keurend specialist

Cardiologen

Bij de beoordeling van de rijgeschiktheid op het gebied van de cardiologie is met name de actuele toestand, de prognose en het risico op bewustzijnsstoornissen van belang.

Welke informatie heeft het CBR van een cardioloog nodig bij een keuring?

 • Informatie over de actuele toestand (NYHA of CCS klasse).
 • Aanvullend onderzoek (EEG of ECHO) op indicatie. Bij welke aandoeningen dit noodzakelijk is, kunt u afleiden uit de gestelde eisen in de Regeling Eisen geschiktheid 2000.
 • Een advies betreffende de duur van geschiktheid; wijkt uw advies af van de maximale termijn in de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 dan verzoeken we u om uw advies te motiveren.

Voor de eisen aan de rijgeschiktheid verwijzen we u naar de Regeling Eisen Geschiktheid 2000. In hoofdstuk 6 vindt u de eisen op het gebied van de cardiologie. In hoofdstuk 11 de eisen betreffende bewustzijnsstoornissen, dit hoofdstuk is zowel voor cardiologen als neurologen van belang.

Vraag en antwoord

Regelmatig ontvangt specialistenbeheer algemene vragen over het beoordelen van de rijgeschiktheid op een specifiek vakgebied. Hieronder een aantal antwoorden op het gebied van de cardiologie.

 • Wat wordt er in paragraaf 6.3.1 van de Regeling Eisen geschiktheid 2000 bedoeld met functionele hartschade?

  Wat wordt er in paragraaf 6.3.1 van de Regeling Eisen geschiktheid 2000 bedoeld met functionele hartschade?

  Uit het advies van de gezondheidsraad blijkt dat daarmee ernstige schade aan de hartspier en een duidelijk verminderde pompfunctie van minder dan 40 procent bedoeld wordt.

 • Hoe lang mag men niet rijden na een open hartoperatie?

  Hierover geeft de Regeling Eisen geschiktheid 2000 geen uitsluitsel. We kunnen hierover dan ook als CBR geen termijn van ongeschiktheid voor noemen. Het is aan de cardioloog om dit in te schatten en betrokkene te adviseren. Hierbij adviseren we de volgende punten mee te nemen in de overweging en uw advies:
  - Is er sprake van voldoende wondgenezing?
  - Is er sprake van voldoende algeheel herstel?
  - Welk voertuig bestuurt betrokkene (o.a. wel of geen stuurbekrachtiging)?
  - Welke afstanden wil betrokkene gaan rijden?