Keurend arts

Wat vragen we van u als keurend arts?

Als keuringsarts kunt u gevraagd worden een aantekening te maken en/of een keuringsverslag in te vullen.

Aantekening

De betrokkene vult voor een aanvraag de Gezondheidsverklaring in. Wanneer één van de vragen met ja is beantwoord, wordt er op verzoek van de betrokkene door u als keurend arts een aantekening geplaatst bij deze vraag met ja. De aantekening beschrijft de aard en ernst van de aandoening en mag door iedere arts geplaatst worden, ook door de behandelend arts. Naast de aantekening op de Gezondheidsverklaring kan de arts ook een specifieke vragenlijst invullen, zoals de diabetes of beroerte vragenlijst. Deze dienen als hulpformulieren bij de Gezondheidsverklaring.

Keuringsverslag

Bij de Gezondheidsverklaring 75+ (ouderenkeuring) en de Gezondheidsverklaring CDE (voor vrachtauto- of busrijbewijs) wordt door de arts het keuringsverslag ingevuld. Voor de Gezondheidsverklaring 75+ kan elke BIG-geregistreerde arts dit doen. In het geval van een Gezondheidsverklaring CDE vult een bedrijfsarts of een arts van een gecertificeerde arbodienst het Geneeskundig verslag in.

Onderdelen van de keuring zijn: een visusmeting, een bloeddrukmeting en controle op glucose in de urine (of een bloedsuikergehalte of bloed). Ook vragen we u een mening te vormen over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Hierbij is het bij de ouderenkeuring nodig dat u de OPS-methode voor screening van cognitief functioneren bij ouderen kunt toepassen.

feedback