Keurend arts

Wat vragen we van u als keurend arts?

Als keuringsarts kunt u gevraagd worden een aantekening te maken en/of een keuringsverslag in te vullen.

Aantekening

De betrokkene vult voor een aanvraag de Gezondheidsverklaring in. Wanneer één van de vragen met ja is beantwoord, ontvangt betrokkene een brief met het verzoek een aantekening te laten plaatsen door een arts bij deze vraag met ja. Betrokkene benadert zelf een arts. De aantekening beschrijft de aard en ernst van de aandoening en mag door iedere arts geplaatst worden, ook door de behandelend arts.

Vragenformulier

Naast de aantekening op de Gezondheidsverklaring kan betrokkene ook het verzoek ontvangen een specifieke vragenlijst in te laten vullen door een arts, zoals bijvoorbeeld bij diabetes, een beroerte of een bij gebruik van medicatie. Deze vragenlijsten kunt u ook op de site vinden, de zogenaamde hulpformulieren bij de Gezondheidsverklaring. Betrokkene benadert zelf een arts. De vragenlijst mag door elke arts ingevuld worden, ook door de behandelend arts.

Het hulpformulier diabetes mag ook door een diabetesverpleegkundige ingevuld worden. Deze diabetesverpleegkundige dient in het BIG register geregistreerd te zijn als ‘voorschrijfbevoegdheid diabetes mellitus’.

Keuringsverslag

Bij de Gezondheidsverklaring 75+ (ouderenkeuring) en de Gezondheidsverklaring CDE (voor vrachtauto- of busrijbewijs) ontvangt betrokkene een brief met het verzoek het keuringsverslag in te laten vullen door een arts. Voor de Gezondheidsverklaring 75+ kan elke BIG-geregistreerde arts dit doen. In het geval van een Gezondheidsverklaring CDE vult een bedrijfsarts of een arts van een gecertificeerde arbodienst het Keuringsverslag in.

Onderdelen van de keuring zijn: een visusmeting, een bloeddrukmeting en controle op glucose in de urine (of een bloedsuikergehalte of bloed). Ook vragen we u een mening te vormen over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Hierbij is het bij de ouderenkeuring nodig dat u de OPS-methode voor screening van cognitief functioneren bij ouderen kunt toepassen.

feedback