Keurend arts

Wat vragen we van u als keurend arts?

Als keuringsarts kunt u gevraagd worden een aantekening te maken en/of een keuringsverslag in te vullen.

Dit kan gevraagd worden in beide procedures voor de beoordeling van de rijgeschiktheid van het CBR.

  • In de gezondheidsprocedure vult de betrokkene zelf de Gezondheidsverklaring in, waarna de rijgeschiktheid beoordeeld wordt.
  • In de Mededelingenprocedure heeft het CBR een melding van derden, veelal de politie, ontvangen waarna een onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt ingesteld. Het onderzoek betreffende de reden van de melding, bv alcohol of drugs, is een specialistisch onderzoek. Blijkt bij dit onderzoek dat een persoon bijvoorbeeld bekend is met diabetes mellitus dan kan daarover extra informatie opgevraagd worden bij een keurend arts.

Aantekening

Wanneer op de Gezondheidsverklaring één van de vragen met ja is beantwoord, ontvangt betrokkene een brief met het verzoek een aantekening te laten plaatsen door een arts bij deze vraag met ja. In de Mededelingenprocedure komt het ook voor dat er een aantekening geplaatst moet worden, maar dan op basis van informatie uit de mededeling of het specialistisch rapport. Betrokkene benadert zelf een arts. De aantekening beschrijft de aard en ernst van de aandoening en mag door iedere arts geplaatst worden, ook door de behandelend arts.

Vragenformulier

Naast de aantekening kan de betrokkene ook het verzoek ontvangen om een specifieke vragenlijst in te laten vullen door een arts, zoals bijvoorbeeld bij diabetes, een beroerte of bij gebruik van medicatie. Deze vragenlijsten kunt u ook op de site vinden, de zogenaamde hulpformulieren. Betrokkene benadert zelf een arts. De vragenlijst mag door elke arts ingevuld worden, ook door de behandelend arts.

Het hulpformulier diabetes mag ook door een diabetesverpleegkundige ingevuld worden. Deze diabetesverpleegkundige dient in het BIG register geregistreerd te zijn als ‘voorschrijfbevoegdheid diabetes mellitus’.

Keuringsverslag

Bij de Gezondheidsverklaring 75+ (ouderenkeuring) en de Gezondheidsverklaring CDE (voor vrachtauto- of busrijbewijs) ontvangt betrokkene een brief met het verzoek het keuringsverslag in te laten vullen door een arts. Voor de Gezondheidsverklaring 75+ kan elke BIG-geregistreerde arts dit doen. In het geval van een Gezondheidsverklaring CDE vult een bedrijfsarts of een arts van een gecertificeerde arbodienst het Keuringsverslag in.

Onderdelen van de keuring zijn: een visusmeting, een bloeddrukmeting en controle op glucose in de urine (of een bloedsuikergehalte of bloed). Ook vragen we u een mening te vormen over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Hierbij is het bij de ouderenkeuring nodig dat u de OPS-methode voor screening van cognitief functioneren bij ouderen kunt toepassen.

OPS-methode screening cognitieve stoornissen ouderen

E-learning voor keurend artsen

Voor de keurend artsen zijn er twee e-learnings beschikbaar:

E-learning voor keurend artsen
E-learning voor het gebruik van ZorgDomein voor het CBR