Keurend arts

Wat bedoelt het CBR met ‘keurend arts’?

Een keurend arts is een willekeurige BIG-geregistreerde arts die voor een betrokkene informatie aan het CBR geeft voor de beoordeling van de rijgeschiktheid. De betrokkene benadert u, na ontvangst van een brief van het CBR, als arts met de vraag of u een aantekening voor hem wilt plaatsen, een vragenformulier en/of het keuringsverslag wilt invullen. Ook als behandelend arts kunt u deze informatie voor uw patiënten aan het CBR sturen.

Als keurend arts bent u niet ingeschreven bij het CBR. U wordt door een betrokkene benaderd. Als keurend arts geeft u informatie, geen advies. De medisch adviseur zal op basis van de door u gegeven informatie aan de hand van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 een besluit nemen. Een overzicht van de procedure gezondheidsverklaring vindt u hier.