Hoe werkt de rijgeschiktheidsprocedure?

Procedure Mededelingen

Mededeling

Het CBR ontvangt een mededeling van een vermoeden van ongeschiktheid van derden. Dit kan een mededeling van de politie zijn of een mededeling gebaseerd op informatie van andere derden, zoals een behandelend arts.

Besluit opleggen onderzoek

Naar aanleiding van de mededeling kan een van de volgende zaken opgelegd worden:

  • cursus alcohol ((L)EMA) of gedrag (EMG)
  • rijvaardigheidsonderzoek
  • medisch specialistisch onderzoek

Werkt men hier niet aan mee wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Specialistisch onderzoek

Betrokkene wordt door het CBR verwezen voor een specialistisch onderzoek bij een onafhankelijk specialist die bij het CBR staat ingeschreven. Dit is bijvoorbeeld een onderzoek in verband met een vermoeden op alcohol- en/of drugsmisbruik, psychisch functioneren, cognitief functioneren, bewustzijnsstoornissen, etc.

Besluit op basis van onderzoek

Op basis van het advies gegeven door de specialist neemt het CBR een besluit over de rijgeschiktheid.

Tweede specialistisch onderzoek

Betrokkene heeft bij een besluit anders dan onbeperkt geschikt, recht op een tweede onderzoek.

Definitief besluit

Op basis van het specialistisch advies neemt het CBR een definitief besluit over de rijgeschiktheid.

Bezwaar

Na een besluit anders dan onbeperkt geschikt heeft betrokkene de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.