Keuren voor het CBR

Hoe werkt de rijgeschiktheidsprocedure?

Algemene informatie

Het CBR heeft als taak om te beoordelen of iemand lichamelijk en geestelijk in staat is om een motorvoertuig te besturen. De geschiktheidseisen aan de hand waarvan deze beoordeling plaatsvindt staan in de Regeling Eisen Geschiktheid 2000.

De 'REG2000' is een regeling opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De minister baseert zich bij het vaststellen van deze eisen op adviezen van de gezondheidsraad. De gezondheidsraad kan op zijn beurt weer geadviseerd worden door bijvoorbeeld een landelijke vereniging van een bepaald specialisme. De medisch adviseurs van het CBR zijn uitvoerders van deze regeling.

In de REG2000 wordt in de meeste paragrafen onderscheid gemaakt tussen het groep 1 en het groep 2 rijbewijs.

Groep 1:

Categorie A (motor), B (personenauto), BE (aanhanger bij personenauto) en T (tractor).

Groep 2:

categorie C (vrachtwagen), D (bus) en CE/DE (aanhanger bij respectievelijk vrachtwagen en bus.

De eisen voor het groep 2 rijbewijs zijn doorgaans strenger. Voor categorie AM (brommer, en dus ook de brommobiel) zijn er geen eisen aan de geschiktheid.

De aandoeningen die van invloed zijn op de rijgeschiktheid zijn met name de aandoeningen die afwijkingen of veranderingen geven op de volgende 5 terreinen:

  • Zien
  • Denken
  • Doen
  • Bewustzijn
  • Middelengebruik/- misbruik (alcohol, drugs en medicatie)

Voor de beoordeling van de geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig heeft het CBR twee procedures. De Gezondheidsverklaringsprocedure (vrijwillig) en de mededelingenprocedure (voorheen vorderingsprocedure) (verplicht).

Verder vindt u op deze pagina alle formulieren en benodigde documenten. Hier staan alle te downloaden keuringsformulieren voor keurend artsen, keurend specialisten en behandelend artsen. Alsook een aantal andere formulieren die u nodig kunt hebben bij het verrichten van een keuring.

Procedure GezondheidsverklaringProcedure mededelingen