Keuren voor het CBR

Documenten en formulieren


Digitaal indienen (keurings)formulieren

Voor keuringsartsen is het mogelijk om rapporten en formulieren digitaal in te
dienen bij het CBR. Verwijzingen krijgen hiertoe een ZorgDomein-code mee.
Specialisten dienen rapporten en formulieren altijd digitaal in met de ZorgDomein-code.

Meer informatie over werken met ZorgDomein


Keuringsverslagen

Voor keuringen van personen van 75 jaar en ouder en voor het CDE rijbewijs is een Keuringsverslag noodzakelijk. Vanwege de overgang naar een nieuw systeem zijn er twee soorten keuringsverslagen in omloop: behorend bij de op papier ingevulde Eigen verklaring en behorend bij de digitaal ingevulde Gezondheidsverklaring. Heeft betrokkene het lege keuringsverslag niet bij zich, dan kunt u dat hier downloaden.

Hulpformulieren voor artsen

In de nieuwe digitale werkwijze van het CBR krijgt een klant die door ons verwezen is naar een arts of specialist een vragenlijst toegestuurd met daarop de barcode met zijn of haar gegevens. Voordeel daarvan is dat verwerking in ons systeem snel en goed gebeurt. Heeft betrokkene de formulieren niet bij zich, dan kunt u alsnog een van onderstaande formulieren downloaden en invullen.

Hulpformulieren voor keurend artsen

Keuringsformulieren voor onafhankelijk en behandelend specialisten

Let op: voorheen waren er aparte formulieren voor behandelend specialist en onafhankelijk keurend specialist. Nu zijn de vragen samengevoegd in één formulier en kan de behandelend specialist de vragen met betrekking tot advies overslaan. Dit is in het formulier duidelijk aangegeven.

Overige documenten

Algemeen

Verwijzing naar medisch specialist

Lijst antidiabetica bij diabetesvragenlijst

Psychiatrie

Cognitieve stoornissen

OPS-methode screening cognitieve stoornissen ouderen

Voorlichting

Aanvraagformulier voorlichting over rijgeschiktheid