Keuren voor het CBR

Digitaal indienen (keurings)formulieren

Voor artsen en specialisten is het mogelijk om rapporten en formulieren digitaal in te dienen bij het CBR. Verwijzingen krijgen hiertoe een ZorgDomein-code mee.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het CBR heeft een samenwerking opgezet met ZorgDomein, het grootste platform in Nederland voor veilige communicatie tussen artsen en verwijzers. Artsen die digitaal hun bevindingen willen gaan indienen, hebben daarvoor een account nodig bij ZorgDomein.

Stap 1: Uw account bij ZorgDomein (ZD)

Heeft u al een account op ZorgDomein?

Bekijk hier hoe u deze kunt koppelen aan een nieuwe organisatie.

Heeft u nog geen account op ZorgDomein?

Bekijk hier hoe u die kunt aanmaken.

Stap 2: Vraag naar de ZD-code

Alle aanvragers voor een groot rijbewijs (CDE rijbewijs) en ouderen van wie het rijbewijs op of na hun 75e verjaardag verloopt, kunnen het rijbewijs pas verlengen na een medische keuring door een arts. Ze krijgen een verwijsbrief van het CBR met daarin één of meerdere ZorgDomein codes vermeld. De zogenaamde ZD-code(s). Wij adviseren onze klanten de brief met ZD-code(s) mee te nemen naar de afspraak.
De ZD-code is gelinkt aan het formulier dat een arts moet invullen. Per formulier wordt één ZD-code verstrekt.

Wordt de klant ook verwezen naar een specialist of een arts voor een specifieke aandoening, dan krijgt diegene voor iedere verwijzing een aparte ZD-code toegewezen. Artsen en specialisten kunnen via deze code het keuringsrapport of verslag digitaal indienen.

Sinds oktober 2022 is het voor keurend artsen en medisch specialisten ook mogelijk om digitaal bijlages mee te sturen. Het CBR en deze artsen en specialisten kunnen dan veilig, snel en eenvoudig aanvullende medische informatie digitaal uitwisselen.

Stap 3: Digitaal invullen en indienen

Op zorgdomein.com leest u meer over het digitaal indienen van een keuring. Hier vindt u ook een instructievideo.

Wilt u het rapport of de vragenlijst na het spreekuur verder invullen of maakt betrokkene gebruik van het inzagerecht – om mogelijk gebruik te maken van het correctie- en blokkeringsrecht- kunt u het formulier opslaan en later weer oppakken. Maakt betrokkene gebruik van het blokkeringsrecht verzoeken we u dat aan te geven. Het rapport blijft dan 18 maanden bewaard in ZorgDomein en wordt niet doorgestuurd naar het CBR.

Inzage

Uw formulier is per direct bij het CBR. U kunt via ditzelfde tabblad altijd uw ingevulde en ingediende formulieren inzien. Leer hierover meer op de pagina ‘Een CBR-keuring indienen op de website van ZorgDomein.

De aanvrager van de keuring kan de door de arts ingevulde formulieren inzien via het klantenportaal mijn.cbr.nl

Digitaal indienen van keuringsverslagen: snel, makkelijk en veilig.

Stappenplannen

Stappenplan Digitaal indienen keuringsformulieren

Stappenplan aanmelden bij ZorgDomein

Meer informatie

Vraag en antwoord artsenportaal

feedback