Keuren voor het CBR

Digitaal indienen (keurings)formulieren

Voor artsen en specialisten is het mogelijk om rapporten en formulieren digitaal in te dienen bij het CBR. Alle verwijzingen voor het groot rijbewijs en verlengingen van 75-plussers krijgen hiertoe een ZorgDomein-code mee.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het CBR heeft voor deze nieuwe dienstverlening een samenwerking opgezet met ZorgDomein, het grootste platform in Nederland voor veilige communicatie tussen artsen en verwijzers. Artsen die digitaal hun bevindingen willen gaan indienen, hebben daarvoor een account nodig bij ZorgDomein.

Stap 1: Account bij ZorgDomein (ZD)

Ik heb al een account bij ZD

Heeft uw organisatie al een account bij ZorgDomein? Dan kunt u via de coördinator van ZorgDomein in uw organisatie een persoonlijk account aanvragen. Als dit is aangevraagd, dan kunt u op uw account inloggen en uw formulieren digitaal invullen.

Ik heb nog geen account bij ZD

Heeft u nog geen account bij ZorgDomein? Dan kunt u dit gratis aanmaken. Ga daarvoor naar: zorgdomein.com/zorgverleners/keuringen/. Klik op ‘aanmelden’. Houd uw AGB code bij de hand. Heeft u nog geen AGB code, dan kunt u die ook gratis aanvragen via www.agbcode.nl. Let wel: u heeft zowel een AGB code nodig voor uw organisatie als voor u persoonlijk. Op de vraag- en antwoordpagina vindt u hier meer informatie over.

Stap 2: Vraag naar de ZD-code

Alle aanvragers voor een groot rijbewijs (CDE rijbewijs) en ouderen van wie het rijbewijs op of na hun 75e verjaardag verloopt, kunnen het rijbewijs pas verlengen na een medische keuring door een arts. Ze krijgen een verwijsbrief van het CBR met daarin één of meerdere ZorgDomein codes vermeld. De zogenaamde ZD-code(s). Wij adviseren onze klanten de brief met ZD-code(s) mee te nemen naar de afspraak.
De ZD-code is gelinkt aan het formulier dat een arts moet invullen. Per formulier wordt één ZD-code verstrekt.

Wordt de klant ook verwezen naar een specialist of een arts voor een specifieke aandoening, dan krijgt diegene voor iedere verwijzing een aparte ZD-code toegewezen. Artsen en specialisten kunnen via deze code het keuringsrapport of verslag digitaal indienen.

Let op. Het is op dit moment nog niet mogelijk om digitaal bijlagen mee te sturen in ZorgDomein. Elk aanvullend rapport zal separaat per post moeten gaan. In dit geval verzoeken we u hier een melding van te maken in het opmerkingenveld zodat dit bij het CBR juist verwerkt kan worden. Dit is uiteraard geen ideale situatie. We adviseren specialisten die veel bijlagen mee moeten sturen en/of vaak werken met eigen formats en open rapportages – zoals oogartsen en psychiaters – om voorlopig op papier te blijven werken.

Stap 3: Digitaal invullen en indienen

U logt in op ZorgDomein. Ga direct in het startscherm naar ‘Keuring uitvoeren’ of naar het tabblad ‘Regie’. Voer in het zoekveld de ZD-code in die in de brief van uw cliënt staat. Klik vervolgens respectievelijk op ‘Zoeken’ of ‘Export’. U ziet de vragenlijst behorende bij de ingevulde ZD-code. Klik op ‘Beantwoorden’. Nu kunt u het formulier digitaal invullen. Na goedkeuring van de cliënt, verstuurt u het formulier digitaal naar het CBR door te klikken op ‘Versturen’. Een kopie van het ingevulde formulier kunt u eventueel ook uitprinten.

Inzage

Uw formulier is per direct bij het CBR. U kunt via ditzelfde tabblad altijd uw ingevulde en ingediende formulieren inzien.

De aanvrager van de keuring kan de door de arts ingevulde formulieren inzien via het klantenportaal mijn.cbr.nl

Digitaal indienen van keuringsverslagen: snel, makkelijk en veilig.

Stappenplannen

Starten met CDE keuringsrapporten door keuringsartsen

Vanaf november 2018 starten we het artsenportaal met het verzenden van ZorgDomein codes naar aanvragers van een (verlenging van) een groot rijbewijs. Met deze ZorgDomein code kan de arbo-arts zijn keuringsformulieren  digitaal indienen. We beginnen met deze afgebakende groep, omdat we eerst ervaring willen opdoen met het artsenportaal. Gaat alles goed, dan breiden we de dienstverlening verder uit.

In een enkel geval kan het zo zijn dat de verwijsbrief aan de beroepschauffeur naast het verzoek om een keuringsverslag in te dienen ook een verwijzing naar een specialist bevat. Bijvoorbeeld omdat de aanvrager bij ons bekend is en we al weten dat hij of zij een aandoening heeft waarvoor keuring door een specialist nodig is. Voorlopig gaan we ervanuit dat specialisten nog op dezelfde manier blijven werken, met papieren formulieren. Tegen de tijd dat we de genoeg praktijkervaring hebben opgedaan met keuringsverslagen en keuringsartsen, zullen we specialisten breed gaan informeren. Bent u specialist, dan vragen we u dan ook nog even om uw geduld. U zult binnenkort nadere informatie ontvangen.

Promotie

Wilt u uw collega artsen attenderen op het digitaal indienen van keuringsformulieren, dan kunt u bijgevoegde poster downloaden en printen. Dit kan desgewenst op A3, A4 of A5 formaat.

Plannen voor de toekomst

Het digitaal indienen van hulpformulieren door artsen, is de eerste stap in de realisatie van een artsenportaal. Een dienst waarbij er meer digitale mogelijkheden komen voor artsen. Voor de communicatie met het CBR en voor artsen om zich te profileren als keuringsarts. Het CBR verwacht hierin in 2019 verdere stappen te zetten.

Meer informatie

Vraag en antwoord artsenportaal

feedback