Keuren voor het CBR

Digitaal indienen (keurings)formulieren

Voor artsen en specialisten is het mogelijk om rapporten en formulieren digitaal in te dienen bij het CBR. Verwijzingen krijgen hiertoe een ZorgDomein-code mee.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het CBR heeft een samenwerking opgezet met ZorgDomein, het grootste platform in Nederland voor veilige communicatie tussen artsen en verwijzers. Artsen die digitaal hun bevindingen willen gaan indienen, hebben daarvoor een account nodig bij ZorgDomein.

Stap 1: Account bij ZorgDomein (ZD)

Ik heb al een account bij ZD

Heeft uw organisatie al een account bij ZorgDomein? Dan kunt u via de coördinator van ZorgDomein in uw organisatie een persoonlijk account aanvragen. Als dit is aangevraagd, dan kunt u op uw account inloggen en uw formulieren digitaal invullen.

Ik heb nog geen account bij ZD

Heeft u nog geen account bij ZorgDomein? Dan kunt u dit gratis aanmaken. Ga daarvoor naar: zorgdomein.com/zorgverleners/keuringen/. Klik op ‘aanmelden’. Houd uw AGB code bij de hand. Heeft u nog geen AGB code, dan kunt u die ook gratis aanvragen via www.agbcode.nl. Let wel: u heeft zowel een AGB code nodig voor uw organisatie als voor u persoonlijk. Op de vraag- en antwoordpagina vindt u hier meer informatie over.

Stap 2: Vraag naar de ZD-code

Alle aanvragers voor een groot rijbewijs (CDE rijbewijs) en ouderen van wie het rijbewijs op of na hun 75e verjaardag verloopt, kunnen het rijbewijs pas verlengen na een medische keuring door een arts. Ze krijgen een verwijsbrief van het CBR met daarin één of meerdere ZorgDomein codes vermeld. De zogenaamde ZD-code(s). Wij adviseren onze klanten de brief met ZD-code(s) mee te nemen naar de afspraak.
De ZD-code is gelinkt aan het formulier dat een arts moet invullen. Per formulier wordt één ZD-code verstrekt.

Wordt de klant ook verwezen naar een specialist of een arts voor een specifieke aandoening, dan krijgt diegene voor iedere verwijzing een aparte ZD-code toegewezen. Artsen en specialisten kunnen via deze code het keuringsrapport of verslag digitaal indienen.

Let op. Het is op dit moment nog niet mogelijk om digitaal bijlagen mee te sturen in ZorgDomein. Elk aanvullend rapport zal separaat per post moeten gaan. In dit geval verzoeken we u hier een melding van te maken in het opmerkingenveld zodat dit bij het CBR juist verwerkt kan worden. Dit is uiteraard geen ideale situatie. We adviseren specialisten die veel bijlagen mee moeten sturen en/of vaak werken met eigen formats en open rapportages – zoals oogartsen en psychiaters – om voorlopig op papier te blijven werken.

Stap 3: Digitaal invullen en indienen

U logt in op ZorgDomein. Ga direct in het startscherm naar ‘Keuring uitvoeren’ of naar het tabblad ‘Regie’. Voer in het zoekveld de ZD-code in die in de brief van uw cliënt staat. Klik vervolgens respectievelijk op ‘Zoeken’ of ‘Export’. U ziet de vragenlijst behorende bij de ingevulde ZD-code. Klik op ‘Beantwoorden’. Nu kunt u het formulier digitaal invullen. Na goedkeuring van de cliënt, verstuurt u het formulier digitaal naar het CBR door te klikken op ‘Versturen’. Een kopie van het ingevulde formulier kunt u eventueel ook uitprinten.

Wilt u het rapport of de vragenlijst na het spreekuur verder invullen of maakt betrokkene gebruik van het inzagerecht – om mogelijk gebruik te maken van het correctie- en blokkeringsrecht- kunt u het formulier opslaan en later weer oppakken. Maakt betrokkene gebruik van het blokkeringsrecht verzoeken we u dat aan te geven. Het rapport blijft dan 18 maanden bewaard in ZorgDomein en wordt niet doorgestuurd naar het CBR.

Inzage

Uw formulier is per direct bij het CBR. U kunt via ditzelfde tabblad altijd uw ingevulde en ingediende formulieren inzien.

De aanvrager van de keuring kan de door de arts ingevulde formulieren inzien via het klantenportaal mijn.cbr.nl

Digitaal indienen van keuringsverslagen: snel, makkelijk en veilig.

Stappenplannen

Meer informatie

Vraag en antwoord artsenportaal

feedback