Contactmogelijkheden voor artsen

Voorlichting

Voorlichting

Het CBR ontvangt regelmatig aanvragen voor het geven van voorlichting. Vaak betreft het vragen met betrekking tot rijgeschiktheid. Bijvoorbeeld over autorijden met bepaalde aandoeningen. Om te beoordelen of wij op uw aanvraag in kunnen gaan, vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en aan ons te mailen.

Zorgt u er wel voor dat uw aanvraag minimaal 6 weken van te voren bij ons binnen is, zodat er voldoende tijd is om uw aanvraag te beoordelen en eventuele voorbereidingen te treffen.

Verzoeken voor voorlichtingsbijeenkomsten voor onafhankelijk keurend specialisten bij het CBR ingeschreven, kunnen worden ingediend bij rijgeschiktheid.specialistenbeheer@cbr.nl.

Overige aanvragen voor voorlichtingsbijeenkomsten kunt u sturen aan: voorlichting@cbr.nl

Aanvraagformulier voorlichting over rijgeschiktheid