Contactmogelijkheden voor artsen

Intercollegiaal overleg

Intercollegiaal overleg (dossiergebonden)

Voor collegiaal overleg met een medisch adviseur van het CBR belt u
088 227 63 00. U wordt dan door de Klantenservice doorgeschakeld naar een arts van het CBR. Onder collegiaal overleg verstaan wij bijvoorbeeld overleg over het uitvoeren van rijbewijskeuringen.