Achtergrondinformatie

Wetenschappelijke artikelen

april 2021 Presentatie Koninklijke Visio – Safe driving with a visual impairment in a European settingapril 2021 Tijdsschrift voor psychiatrie – Veranderingen in de regels over rijgeschiktheid bij psychiatrische stoornissen in Nederland, 2010-2019

Febr 2021 Stichting Team Alert – gevaar van rijden onder invloed vaak onderschat door drugsgebruikers

Febr 2021 TeamAlert - Het grote drugs & verkeersonderzoek Jan 2021 Journal of Alzheimer’s Disease – Predicting on-road driving skills, fitness to drive, and prospective accident risk in older drivers with mild cognitive impairment: The importance of non-cognitive risk factors.Jan 2021 Journal of neural Transmission: Metacognition in adult ADHD: subjective and objective perspectives on self-awareness of cognitive functioning2020 SWOV – Alternatieven voor het huidige stelsel medische rijgeschiktheidDec 2019 International journal of rehabilitation research – Reliability and validity of on-road driving tests in vulnerable adults: a systemic review19 augustus 2020 Journal of the international neuropsychological society – Emotion recognition and traffic-related risk-taking behavior in patients with neurodegenerative diseases aug 2019 – Journal of the American Geriatrics Society: Driving Fitness in Different Forms of Dementie: An Update Juni 2019 Institute for Traffic Sciences - Are driving simulators suitable to measure the driving competence of elderly drivers?

2018 - Acta Neurologica Belgica: The MMSE should not be the sole indicator of fitness to drive in mild Alzheimer’s dementia

2018 - Transportation research: Why do people drive when they can’t see clearly

Juni 2018 - NHG standpunt Cannabis

Februari 2018 - Promotieonderzoek: Fitness to drive of older drivers with cognitive impairments; D.Piersma MSc, UMCG

16 maart 2017 Tijdschrift voor neuropsychologie – Rijgeschiktheid bij hersenaandoeningen in medisch en psychologisch perspectief

16 maart 2017 Tijdschrift voor neuropsychologie – Autorijden met dementie: Verschillende problemen bij verschillende etiologiën

16 maart 2017 Tijdschrift voor neuropsychologie – autorijden met hemianopsie: Mogelijkheden en kansen

16 maart 2017 Tijdschrift voor neuropsychologie – Langzaam gemotoriseerd verkeer in Nederland: Mobiliteitsbevordering en verkeersveiligheid

16 maart 2017 Tijdschrift voor neuropsychologie – Effecten van antidepressiva, anxiolytica en hypnotica op de rijvaardigheidDecember 2017 - IFCC: International standardization of CDT measurement leads to significant changes and improvements in 2018

December 2017 - TNN Neurologie: beoordeling van rijgeschiktheid in de neurologie – meer dan alleen epilepsie

2017 - Clinica Chimica Acta: IFCC approved HPLC reference measurement procedure for the alcohol consumption biomarker CDT; its validation and use.

Februari 2016 - PLOS ONE: Prediction of fitness to drive in patients with Alzheimer’s dementia

2016 Neurology, neurosurgery & psychiatry – Fitness-to-drive in Huntington’s disease

2012 - Canadian Cardiovascular Society: Fitness to drive following left ventricular assist device implantation

2012 - Journal of Analytical Toxicology: Methylphenidate is distinguished from amphetamine in drug-of-abuse testing

2012 - SWOV factsheet: Aandachtsproblemen achter het stuur

April 2009 - NTvG artikel: Biomarkers voor alcoholmisbruik

April 2004 - NTvG artikel: Keuren of informeren

1994 - SWOV Ouderen: hun functioneren in het verkeer

1993 - SWOV: Visuele waarneming en verkeersveiligheid een stand van zaken

1993 - SWOV: Visuele waarneming en verkeersveiligheid; Een overzicht van theorie en praktijk

feedback