Achtergrondinformatie

Wetenschappelijke artikelen

2020 SWOV – Alternatieven voor het huidige stelsel medische rijgeschiktheid
2018 - Acta Neurologica Belgica: The MMSE should not be the sole indicator of fitness to drive in mild Alzheimer’s dementia

2018 - Transportation research: Why do people drive when they can’t see clearly

Juni 2018 - NHG standpunt Cannabis

Februari 2018 - Promotieonderzoek: Fitness to drive of older drivers with cognitive impairments; D.Piersma MSc, UMCG

December 2017 - IFCC: International standardization of CDT measurement leads to significant changes and improvements in 2018

December 2017 - TNN Neurologie: beoordeling van rijgeschiktheid in de neurologie – meer dan alleen epilepsie

2017 - Clinica Chimica Acta: IFCC approved HPLC reference measurement procedure for the alcohol consumption biomarker CDT; its validation and use.

Februari 2016 - PLOS ONE: Prediction of fitness to drive in patients with Alzheimer’s dementia

2012 - Canadian Cardiovascular Society: Fitness to drive following left ventricular assist device implantation

2012 - Journal of Analytical Toxicology: Methylphenidate is distinguished from amphetamine in drug-of-abuse testing

2012 - SWOV factsheet: Aandachtsproblemen achter het stuur

April 2009 - NTvG artikel: Biomarkers voor alcoholmisbruik

1994 - SWOV Ouderen: hun functioneren in het verkeer

1993 - SWOV: Visuele waarneming en verkeersveiligheid een stand van zaken

1993 - SWOV: Visuele waarneming en verkeersveiligheid; Een overzicht van theorie en praktijk

feedback