Achtergrondinformatie

Wet- en regelgeving rijgeschiktheid

Hieronder vindt u de wettelijke regelingen op basis waarvan het CBR de medische geschiktheid van bestuurders beoordeelt. Ook vormt deze wettelijke regelgeving de basis voor het opleggen van vorderingsmaatregelen.

Wegenverkeerswet
In deze wet staat onder andere de taak van het CBR beschreven.

Reglement rijbewijzen
Deze regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bevat samen met de Wegenverkeerswet de regels rondom rijbewijzen en geldende rijbewijscategorieën in Nederland. Maar ook de benodigde rijvaardigheids-, geschiktheids- en vakbekwaamheidseisen zijn hierin vastgelegd.

Regeling Maatregelen Rijvaardigheid & Geschiktheid
Deze regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vormt de basis voor het opleggen van vorderingsmaatregelen door het CBR.

Regeling eisen geschiktheid 2000
Deze regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat vormt de basis voor de geschiktheidsbeoordeling door het CBR. In de regeling staan de eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid om motorrijtuigen te mogen besturen. Bij geschiktheid voor één of meer rijbewijscategorieën geeft het CBR een Verklaring van geschiktheid af.

Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid - codebijlage
In deze regeling staan de alle mogelijke codes op het rijbewijs. Het gaat om Codes op de persoon, bijvoorbeeld: verplicht om een bril te dragen Codes op het voertuig, bijvoorbeeld: mag alleen in een auto met stuurbekrachtiging rijden Codes in verband met de bevoegdheid, bv alleen privégebruik Naast deze codes rijbevoegdheid, bestaan er codes vanuit de rijvaardigheid.

Wet BIG, WGBO en AVG

Ook bij het verrichten van keuringen zijn deze wetten van toepassing.