Achtergrondinformatie

Europese regelgeving op het gebied van rijgeschiktheid

Ook op Europees niveau zijn er afspraken gemaakt betreffende het rijbewijs. Dit betreft onder andere afspraken over de rijbewijscategorieƫn, codes die op het rijbewijs gegeven kunnen worden en eisen aan de rijexamens. Deze afspraken vindt u in dit document.

In Bijlage III staan ook eisen betreffende de fysieke en psychische gezondheidstoestand waar betrokkene op Europees niveau aan moet voldoen. In de Nederlandse regelgeving (Regeling Eisen Geschiktheid 2000) is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verplicht zich aan deze eisen te houden. Een Nederlandse eis mag wel strenger zijn dan een Europese eis, maar niet soepeler.