Advies en richtlijnen specialistenverenigingen

Psychiatrie

De Nederlandse Vereniging van Psychiatrie (NVvP) heeft in 2011 een richtlijn opgesteld voor de keuringen bij een vermoeden van alcoholmisbruik. Hiervan heeft inmiddels een update plaatsgevonden, welke sinds 1 juli 2020 van toepassing is.

Richtlijn NVvP: drugsmisbruik in het kader van rijgeschiktheidskeuringen (ingangsdatum 1 april 2022)

Richtlijn NVvP: alcoholmisbruik in het kader van rijgeschiktheidskeuringen (ingangsdatum 1 juli 2020)

Adviesnota en haalbaarheidsanalyse NVvP: Herziening rijgeschiktheid bij psychose (16 april 2021)