Achtergrondinformatie

Advies en richtlijnen specialistenverenigingen

Een aantal landelijke specialistenverenigingen hebben medisch inhoudelijke adviezen of richtlijnen betreffende de rijgeschiktheid uitgebracht voor hun eigen achterban. Deze adviezen leest u hier terug.

Oogheelkunde

Psychiatrie