Welke examenvoertuigen worden toegelaten?


Informatie over de toelatingseisen van examenvoertuigen vindt u in het CBR vademecum voor rijschoolhouders en de brochure 'Beoordelingslijst examenvoertuigen categorie B'.

De lijst van door de Commissie Toelating Examenvoertuigen (BOVAG, RAI, CBR) beoordeelde auto’s wordt ten minste zes maal per jaar geactualiseerd. Het is verstandig deze lijst te raadplegen als u aankoopplannen heeft.  Raadpleeg de complete, meest actuele lijst: “Beoordelingslijst examenvoertuigen B".

Als een auto niet op de lijst staat, houdt dit niet automatisch in dat deze niet is toegelaten. Het kan zijn dat het betreffende type ooit is toegelaten, maar dat deze ouder is dan 10 jaar. De dealer en/of importeur kan u hier meer informatie over geven.

Een auto die niet is toegelaten, blijft ongeacht het bouwjaar in de beoordelingslijst staan.

feedback