Welke examenvoertuigen worden toegelaten?

Informatie over de toelatingseisen van examenvoertuigen vindt u in het CBR vademecum voor rijschoolhouders.

De lijst van de door de Commissie Toelating Examenvoertuigen (BOVAG, RAI, CBR) beoordeelde auto’s wordt ten minste zes maal per jaar geactualiseerd. Deze lijst bevat toegelaten benzine, diesel, hybride en elektrische voertuigen. Het is verstandig deze lijst te raadplegen als u aankoopplannen heeft. Raadpleeg de complete, meest actuele lijst: “Beoordelingslijst examenvoertuigen B”.

Als een auto niet op de lijst staat, houdt dit niet automatisch in dat deze niet is toegelaten. Het kan zijn dat het betreffende type ooit is toegelaten, maar dat deze ouder is dan 10 jaar. De dealer of importeur kan u hier meer informatie over geven.

feedback