Welk vaarbewijs heb ik nodig?

U kunt kiezen voor 3 verschillende vaarbewijzen. Welk vaarbewijs u nodig heeft, is afhankelijk van uw vaartuig en op welke wateren u wil varen.

Klein Vaarbewijs 1
Dit vaarbewijs is geschikt voor:

 • pleziervaartuigen met een lengte van 15 tot 25 meter.
 • motorboten korter dan 15 meter, die sneller kunnen dan 20 kilometer per uur door het water. Hieronder vallen ook jetski’s en andere typen waterscooters.
 • bepaalde schepen die bedrijfsmatig gebruikt worden met een lengte tussen de 15 en 20 meter.
U mag hiermee varen op
 • rivieren, kanalen en meren.
 • de Gouwzee.
Het Klein Vaarbewijs 1 is ook een International Certificate of Competence (ICC) inland waters.

Klein Vaarbewijs 2
Dit vaarbewijs is geschikt voor dezelfde vaartuigen als Klein Vaarbewijs 1.

U mag hiermee varen op:
 • rivieren, kanalen en meren.
 • de Eems/Dollard.
 • de Waddenzee.
 • het IJsselmeer.
 • de Oosterschelde en Westerschelde.
Het Klein Vaarbewijs 2 is ook een International Certificate of Competence (ICC) inland and coastal waters.

Groot Pleziervaartbewijs 2
Dit vaarbewijs is geschikt voor:
 • pleziervaartuigen met een lengte van 25 tot 40 meter.
 • én dezelfde vaartuigen als Klein Vaarbewijs 1 en Klein Vaarbewijs 2.
U mag hiermee varen op alle binnenwateren. Het Groot Pleziervaartbewijs 2 is ook een International Certificate of Competence (ICC) inland and coastal waters.

Meer informatie
 • Meer informatie vindt u op onze pagina Vaarbewijsplicht.
 • Wilt u meer weten over welk vaarbewijs u voor uw vaartuig nodig hebt? Ga dan naar de site van Inspectie Leefomgeving en Transport.
 • Wilt u weten of u in het buitenland mag varen met uw vaarbewijs? Vraag dit na in het land waar u wilt varen.

feedback