Welk certificaat of verklaring heb ik nodig voor het vervoer van gevaarlijke stoffen?

Er zijn regels voor het vervoeren en behandelen van gevaarlijke stoffen. De mensen die hierbij betrokken zijn zoals de chauffeur, de veiligheidsadviseur of iemand die aan boord is van een binnenvaartschip moeten hiervoor gecertificeerd zijn.

ADR: Chauffeur vervoer gevaarlijke stoffen

Basiscertificaat
Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren moeten in het bezit zijn van het ADR-basiscertificaat.

Specialisaties
Naast het basiscertificaat zijn er aanvullende certificaten voor specifieke soorten vervoer van gevaarlijke stoffen. Op uw ADR-basiscertificaat staan ook uw specialisaties aangegeven.

 • U heeft het ADR-certificaat met specialisatie vervoer in tanks nodig als u gevaarlijke stoffen wil vervoeren in tankauto's en tankcontainers.
 • U heeft het ADR-certificaat met de specialisatie Klasse 1 nodig als u gevaarlijke stoffen wil vervoeren uit Klasse 1 (explosieve stoffen).
 • U heeft het ADR-certificaat met de specialisatie Klasse 7 nodig als u gevaarlijke stoffen wil vervoeren uit Klasse 7 (radioactieve stoffen).


ADN: Vervoer gevaarlijke stoffen binnenvaart
Er moet een persoon aan boord zijn die, afhankelijk van de te vervoeren lading, in het bezit is van onderstaande verklaring(en).

 • ADN-basisverklaring Drogeladingschepen
 • ADN-basisverklaring Tankschepen
 • ADN-basisverklaring Gecombineerd – Drogelading-/tankschepen

Een 'ADN-verklaring Tankschepen' of een 'ADN-verklaring Gecombineerd' kan worden aangevuld met een:

 • ADN-verklaring Gas, en/of;
 • ADN-verklaring Chemie.


Veiligheidsadviseur
Elke onderneming die gevaarlijke stoffen vervoert over het spoor, de weg of het water, moet minstens één veiligheidsadviseur in dienst hebben. Deze verplichting geldt ook als het bedrijf zich alleen bezighoudt met het verpakken, beladen, vullen of lossen.

Er zijn 3 soorten certificaten veiligheidsadviseur:

 • Certificaat veiligheidsadviseur over de binnenwateren;
 • Certificaat veiligheidsadviseur over de weg;
 • Certificaat veiligheidsadviseur per spoor.


VBGS
: Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen
Het VBGS-certificaat is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij het behandelen van gevaarlijke goederen, bijvoorbeeld loodsmedewerkers en vorkhefchauffeurs.

Meer informatie
Aan welke eisen moet ik voldoen om een certificaat of verklaring voor het vervoer van gevaarlijke stoffen te krijgen?
Waar vind ik een gecertificeerde opleider voor het vervoer van gevaarlijke stoffen?