Wat zijn de gevolgen als de politie mijn rijbewijs heeft ingenomen?

De politie kan u aanhouden en uw rijbewijs innemen als er twijfel is of u nog geschikt bent om te rijden. De politie kan hier verschillende redenen voor hebben. Bijvoorbeeld door gebruik van alcohol of drugs, gevaarlijk rijgedrag of uw gezondheid.

Wat gebeurt er nadat mijn rijbewijs is ingenomen?
De politie stuurt een bericht naar het CBR waarin ze uitlegt wat er is gebeurd en waaraan wordt getwijfeld. Dit noemen we een mededeling. De politie verstuurt deze mededeling met het rijbewijs binnen 6 maanden na de aanhouding, maar meestal gebeurt dit al binnen enkele dagen. Wanneer wij de mededeling ontvangen, besluiten wij binnen 6 weken wat er moet gebeuren. In de brief die u van ons krijgt, staat wat wij hebben besloten. Hieronder leest u wat het besluit kan zijn.

 • U hoeft geen cursus of onderzoek te doen.
  Het CBR ziet geen reden voor een maatregel. U hoeft dus geen cursus of onderzoek te doen. U krijgt binnen 6 weken na ontvangst van de mededeling uw rijbewijs terug.

 • U moet een cursus of onderzoek doen.
  In uw brief met het besluit staat welk onderzoek of welke cursus u moet doen. Hier zijn kosten aan verbonden en deze verschillen per cursus en onderzoek. U leest ook in het besluit of u uw rijbewijs wel of niet terugkrijgt.
 • U krijgt uw rijbewijs niet terug.
  Uw rijbewijs is al ongeldig verklaard. Het CBR kan geen verdere stappen meer ondernemen.


Mag ik nog rijden als het rijbewijs is ingenomen?
Nee, u mag niet rijden als u geen rijbewijs in uw bezit heeft. Ook als uw rijbewijs nog wel geldig is, mag u niet rijden zonder rijbewijs. Dit geldt voor alle motorvoertuigen.

Als uw rijbewijs wordt ingenomen, heeft dit geen gevolgen voor uw vaarbewijs. U mag dus wel varen. 

Moet ik ook een cursus of onderzoek doen als ik een buitenlands rijbewijs heb?
Ja, als u een buitenlands rijbewijs heeft en een vast woon- of verblijfadres in Nederland, dan gelden dezelfde regels als voor een Nederlands rijbewijs.

Wat gebeurt er als mijn Nederlandse rijbewijs in het buitenland is ingenomen?

Lees op de website van de Rijksoverheid wat de gevolgen zijn als uw Nederlandse rijbewijs in het buitenland is ingenomen.

Ik heb een Gezondheidsverklaring ingestuurd. Heeft een mededeling hier invloed op?
Als u in de mededelingenprocedure zit en een Gezondheidsverklaring instuurt of heeft ingestuurd, vergelijken wij de gegevens die we van uw situatie hebben. Daarna besluiten we of de aanvraag van uw Gezondheidsverklaring kan doorgaan. Dit kan betekenen dat we de aanvraag van de Gezondheidsverklaring stopzetten of niet in behandeling nemen. 

Goed om te weten

 • Het kan gebeuren dat de mededeling van de politie niet compleet is. Wij vragen de politie dan om meer informatie. Deze informatie moet de politie binnen 2 weken opsturen, nadat wij hierom hebben gevraagd. Het kan soms dus langer duren voordat u van ons een besluit krijgt.
 • Houd er rekening mee dat als het CBR besluit dat u uw rijbewijs terugkrijgt, er een ander besluit kan volgen vanuit het strafrecht. Bijvoorbeeld een rijontzegging vanuit het Openbaar Ministerie (OM). Het kan zijn dat u dan nog niet uw rijbewijs terugkrijgt.

feedback