Wat moet ik doen als ik niet naar het onderzoek alcohol of drugs kan komen?

U moet deelnemen aan het onderzoek. We verwachten dat u er alles aan doet om aanwezig te zijn. Als u heeft betaald, krijgt u een brief met een verwijzing naar een arts. U maakt zelf een afspraak met de arts.    
 
Is het onderzoek ingepland? Dan is verplaatsen van het onderzoek alleen mogelijk in situaties die niet uw schuld zijn. In dit soort situaties moet u bewijs opsturen. Als u de situatie kon voorkomen of kunt veranderen, is het geen reden om het onderzoek te verzetten.  

Kon u niet komen door ziekte? Stuur dan medisch inhoudelijk bewijs binnen 7 dagen op na het onderzoek. Stuur dit per post naar: 
CBR, divisie Rijgeschiktheid 
Postbus 3012 
2280 GA Rijswijk 
Een medisch adviseur van het CBR beoordeelt dit. Kan u niet komen door werk? Dan geldt dit niet als geldige reden. 
 
Heeft u nog geen reactie van het CBR ontvangen? Dan gaat het onderzoek nog door. 

Vervolg 

  • Heeft u uw afspraak niet of niet tijdig afgezegd, maar u heeft wel een geldige reden? Dan maken wij een nieuwe afspraak voor het onderzoek alcohol of drugs. U hoeft voor deze nieuwe afspraak niet nogmaals te betalen. 

  • Bent u niet naar het onderzoek geweest en had u geen geldige reden? Dan wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. Dit betekent dat u niet mag rijden tot u het onderzoek heeft gedaan en u geschikt bent om te rijden. U krijgt het verschil tussen de kosten voor de uitvoering van het onderzoek en het wegblijftarief terug. Informatie over tarieven vindt u in het Tarievenoverzicht. U krijgt hierover 1 week na de onderzoeksdatum bericht van het CBR.  

 
Meer informatie 

Ik heb niet meewerken aan het mij opgelegde onderzoek alcohol of drugs. Hoe krijg ik mijn rijbewijs terug?   

feedback