Wat moet ik doen als ik doof of slechthorend ben?

Indien de communicatie met de keurend arts moeizaam zal verlopen vanwege uw slechthorendheid, dient er een erkend gebarentolk bij het onderzoek aanwezig te zijn. U betaalt de tolk zelf. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat u een erkend gebarentolk meeneemt naar het onderzoek. Doet u dit niet en is het voor de keurend arts onmogelijk om een goed onderzoek uit te voeren, dan wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard wegens onvoldoende meewerken aan het onderzoek.

feedback