Wat kan ik doen bij twijfels over de rijgeschiktheid van iemand anders?

Als u twijfelt of een familielid of kennis nog veilig kan rijden, is het belangrijk dat deze persoon de rijgeschiktheid laat beoordelen door het CBR.

Ga eerst het gesprek met de persoon aan. Leg uit waar uw twijfels vandaan komen. Soms helpt het om samen een gesprek met de huisarts te hebben. Dit gesprek kan de persoon helpen om toch zelf een Gezondheidsverklaring in te dienen via Mijn CBR. Wij besluiten dan of de persoon nog geschikt is om te rijden.


Wat doe ik als deze persoon zich niet wil laten beoordelen?
Is de persoon echt niet bereid om zelf een Gezondheidsverklaring op te sturen? Dan kunt u uw twijfels over de rijgeschiktheid van deze persoon bij het CBR melden. Als het nodig is, leggen wij een verplicht onderzoek op naar de rijgeschiktheid. Dit is voor de betrokken persoon minder prettig. Ook is dit onderzoek duurder. Probeer er daarom altijd eerst met deze persoon zelf uit te komen. Lukt dit niet? Stuur ons dan een brief, waarin u ons vraagt om de rijgeschiktheid van deze persoon te onderzoeken. Houd rekening met de onderstaande punten:

  • We nemen uw melding in behandeling als er een verklaring bij zit van de huisarts of van een andere behandelaar die niet persoonlijk bij de persoon betrokken is. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker. In deze verklaring staat waarom de rijbewijsbezitter een gevaar kan zijn voor zichzelf of anderen. We nemen uw melding ook in behandeling als hij is ondertekend door meerdere familieleden.
  • Het is belangrijk dat u uw naam op de brief zet. Het CBR zal uw naam niet uit zichzelf met de betrokken persoon delen. Maar wil hij zijn dossier inzien? Dan mogen wij dit niet weigeren. De betrokken persoon kan dan uw naam zien.
  • Stuur uw brief naar het CBR, afdeling Herkeuringen, Postbus 3014, 2280 GA Rijswijk.


Meer informatie
Ik moet een Gezondheidsverklaring indienen, hoe doe ik dat?
Mag ik rijden met mijn gezondheidsproblemen of beperking?
Zorgen over de rijgeschiktheid van iemand anders

feedback