Wat kan ik doen bij twijfels over de rijgeschiktheid van iemand anders?

Twijfelt u of een familielid of kennis nog veilig kan rijden? Dan is het belangrijk dat deze persoon zijn rijgeschiktheid laat beoordelen door het CBR. Via Mijn CBR vult uw kennis een Gezondheidsverklaring in. Wanneer de beoordeling positief is, geven wij een Verklaring van geschiktheid af en mag uw familielid of kennis blijven rijden.  

Wat doe ik als mijn kennis zich niet wil laten beoordelen?
Wil uw kennis zich niet laten beoordelen? Ga dan eerst het gesprek aan. Bekijk samen de wettelijke eisen van rijgeschiktheid. Leg uit waar uw twijfels vandaan komen. Ook een goed gesprek met de huisarts kan deze persoon aanmoedigen om zelf een Gezondheidsverklaring op te sturen.   

Meld uw twijfels bij het CBR
Is uw kennis echt niet bereid om zelf een Gezondheidsverklaring op te sturen? Dan kunt u uw twijfels over de rijgeschiktheid van deze persoon bij het CBR melden. Als het nodig is, leggen wij een verplicht onderzoek op naar de rijgeschiktheid. Dit is voor de betrokken persoon minder prettig. Ook is dit onderzoek duurder. Probeer er daarom altijd eerst met uw kennis zelf uit te komen. Lukt dit niet? Stuur ons dan een brief, waarin u ons vraagt om de rijgeschiktheid van uw kennis te onderzoeken:     

  • Verstuur uw brief alleen als er een verklaring bij zit van de huisarts of van een andere behandelaar die niet persoonlijk bij de persoon betrokken is. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker. In deze verklaring staat waarom de rijbewijsbezitter een gevaar kan zijn voor zichzelf of anderen.
  • Het is belangrijk dat u uw naam op de brief zet. Het CBR zal uw naam niet uit zichzelf met de betrokken persoon delen. Maar wil hij zijn dossier inzien? Dan mogen wij dit niet weigeren. De betrokken persoon kan dan uw naam zien.  
  • Stuur uw brief naar het CBR, afdeling Herkeuringen.

 

Meer informatie
Ik moet een Gezondheidsverklaring indienen, hoe doe ik dat? 
Mag ik rijden met mijn gezondheidsproblemen of beperking?  

feedback