Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing op mijn bezwaar?

Als er een beslissing is genomen op een bezwaarschrift, kunt u niet nog een keer bezwaar maken tegen hetzelfde besluit. U kunt wel in beroep gaan bij de rechtbank.

Hoe ga ik in beroep?
Als u in beroep wilt gaan moet u een beroepschrift versturen. Dit moet u binnen 6 weken na het besluit op uw bezwaar doen. Verstuurt u het beroep te laat? Dan kan de rechtbank besluiten uw beroep niet te behandelen.

Vermeld in het beroepschrift het volgende:

  • uw naam en adres;
  • de datum van uw beroepschrift;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat (en als dat mogelijk is een kopie hiervan);
  • de redenen van uw beroep.


Digitaal beroep
U kunt ook digitaal in beroep gaan bij de rechtbank. Daarvoor heeft u DigiD nodig. Op de website van de Rechtspraak vindt u meer informatie over de voorwaarden.

U moet de rechtbank betalen voor het in behandeling nemen van uw beroepschrift. Dit heet griffierecht.

Blijft het besluit geldig als ik in beroep ga?
Als u in beroep gaat tegen het besluit dan blijft het besluit geldig. Als uw rijbewijs ongeldig is verklaard, blijft uw rijbewijs dus ongeldig. U mag dan niet rijden.