Wat is het onderzoek rijvaardigheid?

Met het onderzoek rijvaardigheid beoordelen wij opnieuw of u veilig kunt deelnemen aan het verkeer. Met rijvaardigheid bedoelen we hoe goed iemand kan rijden. Wij kunnen beslissen of u dit onderzoek moet doen, nadat u door de politie bent aangehouden. De politie twijfelt of u wel veilig kunt rijden. Om de twijfel weg te nemen, moet u eerst beoordeeld worden door het CBR.

Voor wie is het onderzoek?
In drie situaties vragen we u om mee te werken aan een onderzoek naar uw rijvaardigheid.

  • De politie twijfelt of u de vaardigheden heeft om veilig te rijden. En heeft hierover informatie gestuurd naar het CBR.
  • U moet een cursus over verantwoord rijgedrag (EMG) volgen, maar dit is niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat u geen Nederlands spreekt, of de cursus al twee keer heeft gedaan.
  • U bent beginnend bestuurder en u heeft in de afgelopen 5 jaar 2 keer een verkeersdelict gepleegd, waarvoor u onherroepelijk bent veroordeeld.


Hoe gaat het onderzoek?
Het onderzoek rijvaardigheid bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. U doet eerst een theorietest van 70 minuten en dan een praktijktest van 70 minuten. Het totale onderzoek duurt ongeveer 140 minuten. U doet het onderzoek voor de zwaarste categorie van uw rijbewijs. Dat is in de wet zo afgesproken.  

Theorietest
De theorietest bestaat uit 50 open vragen. U krijgt hierbij foto’s van verkeerssituaties te zien. De test wordt in een gesprek door de rijvaardigheidsadviseur afgenomen. Als u minimaal 44 vragen goed heeft, slaagt u voor de test. Haalt u de theorietest niet in 1 keer? Dan doet u alsnog de praktijktest. Slaagt u hier wel voor, dan kunt u de theorietest op een later moment gratis herkansen.  

Praktijktest
U doet de praktijktest in een auto met dubbele bediening. Neem contact op met een rijopleider en spreek af dat deze met een geschikte auto naar het onderzoek komt. Wij raden aan om voor de test een paar rijlessen te volgen. Zo bent u gewend aan het voertuig en komt u goed voorbereid naar het onderzoek. Tijdens de test kijkt de rijvaardigheidsadviseur of u veilig en zelfstandig rijdt. Haalt u de praktijktest niet in 1 keer? Dan kunt u een tweede onderzoek aanvragen.  

Op welke dagen is het onderzoek?
Van maandag tot en met vrijdag is het mogelijk het onderzoek naar rijvaardigheid te doen.

Wie voert het onderzoek uit?
Een medewerker van het CBR voert het onderzoek uit. Deze medewerker noemen we een rijvaardigheidsadviseur.

Mag ik blijven rijden tot ik de uitslag van het onderzoek heb?
U mag blijven rijden als uw rijbewijs niet geschorst of ongeldig is verklaard door het CBR. U mag niet rijden als u een maatregel van het openbaar ministerie heeft gekregen of als u uw rijbewijs niet in uw bezit heeft. Soms besluiten wij dat u direct niet meer mag rijden. U mag dan niet rijden tot u het onderzoek heeft gedaan en u rijvaardig bent. Als wij dit besluiten, staat dit in uw bericht.

Wat gebeurt er na het onderzoek rijvaardigheid?
De adviseur vult een beoordelingsformulier in en stuurt dit naar het CBR. Binnen 4 weken nadat het formulier binnen is, krijgt u een besluit over uw rijvaardigheid. Er zijn 2 uitslagen mogelijk als het onderzoek is afgerond.

Vindt het CBR u rijvaardig? Dan stopt het onderzoek. U mag blijven rijden met uw rijbewijs. 

Vindt het CBR u niet rijvaardig genoeg? Dan kunt u 2 dingen doen:

  • Het onderzoek rijvaardigheid opnieuw doen voor een lagere categorie. De categorieën waarvoor u niet geslaagd bent, worden dan ongeldig verklaard. Daar mag u niet meer mee rijden.
  • Stoppen met het onderzoek. Uw rijbewijs wordt dan ongeldig verklaard. U levert uw rijbewijs in bij het CBR.  

Wilt u weer een rijbewijs nadat deze ongeldig is verklaard? Dan doet u opnieuw theorie- en praktijkexamen. Neem hiervoor contact op met een rijopleider.

feedback