Wat is het onderzoek rijvaardigheid?

Met het onderzoek rijvaardigheid beoordelen wij opnieuw of u veilig kunt deelnemen aan het verkeer. Met rijvaardigheid bedoelen we hoe goed iemand kan rijden. Wij kunnen beslissen of u dit onderzoek moet doen, nadat u door de politie bent aangehouden. De politie twijfelt of u wel veilig kunt rijden. Om de twijfel weg te nemen, moet u eerst beoordeeld worden door het CBR.

Voor wie is het onderzoek?
In 3 situaties vragen we u om mee te werken aan een onderzoek naar uw rijvaardigheid.

  • De politie twijfelt of u de vaardigheden heeft om veilig te rijden. En heeft hierover informatie gestuurd naar het CBR.
  • U moet een cursus over verantwoord rijgedrag (EMG) volgen, maar dit is niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat u geen Nederlands spreekt, of de cursus al twee keer heeft gedaan.
  • U bent beginnend bestuurder en u heeft in de afgelopen 5 jaar 2 keer een verkeersdelict gepleegd, waarvoor u onherroepelijk bent veroordeeld.


Hoe gaat het onderzoek?
Het onderzoek rijvaardigheid bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. U doet een theorietest van 70 minuten en een praktijktest van 70 minuten. Het totale onderzoek duurt ongeveer 140 minuten. U doet het onderzoek voor de zwaarste categorie van uw rijbewijs. Dat is in de wet zo afgesproken.

Theorietest
De theorietest bestaat uit 50 vragen die voorgelezen worden door de rijvaardigheidsadviseur. U krijgt hierbij foto’s van onder andere verkeerssituaties en verkeersborden te zien. De vragen gaan voornamelijk over de rijbewijscategorie waarmee u het onderzoek doet. Is uw hoogste rijbewijscategorie de vrachtauto en doet u dit onderzoek met deze categorie? Dan krijg u voornamelijk theorievragen over de vrachtauto. Omdat verkeersregels voor alle categorieën gelijk zijn, kunt u ook algemene vragen krijgen.
Als u minimaal 44 vragen goed heeft, slaagt u voor de test. Haalt u de theorietest niet in 1 keer? Dan doet u alsnog de praktijktest. Slaagt u wel voor de praktijktest? Dan mag u de theorietest eenmalig herkansen. U ontvangt de uitnodiging voor de herkansing binnen 6 weken na uw onderzoek rijvaardigheid. U betaalt hier geen extra kosten voor.

Praktijktest
Tijdens de test kijken we naar uw gedrag op de weg en uw beheersing van het voertuig. Ook controleren we of u de verkeersregels en verkeersborden kent.

U doet de praktijktest in een auto met dubbele bediening. Neem contact op met een rijopleider en spreek af dat deze met een geschikte auto naar het onderzoek komt. Kies voor een auto die past bij uw rijbewijs. Een voorbeeld: u doet de praktijktest in een automaat en u slaagt. Dan mag u daarna alleen nog in een automaat rijden.

De lesauto moet het hele onderzoek, ongeveer 140 minuten aanwezig zijn. Wij raden aan om voor de test een paar rijlessen te volgen. Zo bent u gewend aan het voertuig en komt u goed voorbereid naar het onderzoek. Tijdens de test kijkt de rijvaardigheidsadviseur of u veilig en zelfstandig rijdt. Haalt u de praktijktest niet in 1 keer? Dan kunt u een tweede onderzoek aanvragen.


Op welke dagen is het onderzoek?

Van maandag tot en met vrijdag is het mogelijk het onderzoek naar rijvaardigheid te doen.

Wie voert het onderzoek uit?
Een medewerker van het CBR voert het onderzoek uit. Deze medewerker noemen we een rijvaardigheidsadviseur.

Mag ik blijven rijden tot ik de uitslag van het onderzoek heb?
U mag blijven rijden als uw rijbewijs niet geschorst of ongeldig is verklaard door het CBR. U mag niet rijden als u een maatregel van het openbaar ministerie heeft gekregen of als u uw rijbewijs niet in uw bezit heeft. Soms besluiten wij dat u direct niet meer mag rijden. U mag dan niet rijden tot u het onderzoek heeft gedaan en u rijvaardig bent. Als wij dit besluiten, staat dit in uw bericht.

Wat gebeurt er na het onderzoek rijvaardigheid?
De adviseur vult een beoordelingsformulier in en stuurt dit naar het CBR. Binnen 4 weken nadat het formulier binnen is, krijgt u per post een besluit over uw rijvaardigheid. Er zijn 2 uitslagen mogelijk als het onderzoek is afgerond.

U bent rijvaardig
Het onderzoek stopt: u mag blijven rijden met uw rijbewijs.

U bent niet rijvaardig genoeg
U kunt 2 dingen doen:

  • Het onderzoek rijvaardigheid opnieuw doen voor een lagere categorie. De categorieën waarvoor u niet geslaagd bent, worden dan ongeldig verklaard. Daar mag u niet meer mee rijden.
  • Stoppen met het onderzoek. Uw rijbewijs wordt dan ongeldig verklaard. U levert uw rijbewijs in bij het CBR.
Wilt u weer een rijbewijs nadat dit ongeldig is verklaard? Dan doet u opnieuw theorie- en praktijkexamen. Neem hiervoor contact op met een rijopleider.