Wat is het onderzoek alcohol of drugs?

Met het onderzoek alcohol en/of drugs beoordelen wij opnieuw of u veilig kunt rijden. U moet dit onderzoek doen als u door de politie bent aangehouden met een te hoog alcoholgehalte of onder invloed van drugs. Dit kan betekenen dat u een verslaving heeft. Tijdens het onderzoek wordt gekeken of dit wel of niet klopt.

Voor wie is het onderzoek?
Het onderzoek is voor mensen die zijn aangehouden met een te hoog alcoholgehalte en/of onder invloed van drugs.

Mag ik blijven rijden tot ik de uitslag van het onderzoek heb?
Als het rijbewijs niet geschorst of ongeldig verklaard is door het CBR, mag u nog rijden. Dit mag alleen als er geen strafmaatregel van het openbaar ministerie, zoals een rijontzegging, op uw rijbewijs staat en u uw rijbewijs in uw bezit heeft.

Hoe gaat het onderzoek?
Als u een onderzoek alcohol en/of drugs moet doen, neemt u de volgende stappen:

1. Betalen voor het onderzoek
U krijgt een brief waarin staat dat u een onderzoek moet doen. Hierin staan ook de kosten voor het onderzoek. Bekijk op onze website wat u kunt doen, als u de kosten niet kunt betalen.

2. Bloed- en of urineonderzoek
Een bloed- of urineonderzoek is onderdeel van uw onderzoek. De psychiater bepaalt welk onderzoek nodig is en neemt zelf bloed af of stuurt u een verwijzing naar een laboratorium. Van de psychiater krijgt u de juiste formulieren. Wanneer u van de psychiater de verwijzing voor het laboratoriumonderzoek hebt ontvangen is het belangrijk dat u het laboratoriumonderzoek laat verrichten voordat de keuring plaatsvindt. Volg hierbij de informatie die u van de psychiater krijgt.

3. Onderzoek alcohol en/of drugs bij de psychiater
Tijdens het onderzoek stelt de psychiater u een aantal vragen over uw alcohol- of drugsgebruik. Ook praat de psychiater met u over de omstandigheden die beschreven staan in de mededeling van de politie en over uw persoonlijke situatie. Deze vragen zijn samengesteld op basis van DSM-V-classificatie. Daarnaast doet de psychiater een lichamelijk onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar tekens van overmatig alcohol- of drugsgebruik. In totaal duurt uw afspraak zo’n 35 tot 45 minuten.

Na het onderzoek
Na het onderzoek stuurt de psychiater u het rapport zodat u dit kunt bekijken. Dit doet de psychiater vanwege uw inzagerecht. De psychiater vraagt uw toestemming om dit rapport naar het CBR te sturen. U doet dit niet zelf.

Nadat de psychiater het definitieve rapport naar ons heeft gestuurd, beoordelen wij het verslag van de psychiater en de resultaten van het bloed- en/of urineonderzoek. U krijgt een bericht met de uitslag van het onderzoek. In dit bericht laten wij u weten of u goedgekeurd bent om te rijden en of u het rijbewijs mag houden.