Wat is het onderzoek alcohol en/of drugs?

Met het onderzoek alcohol/drugs beoordelen wij opnieuw of u veilig kunt deelnemen aan het verkeer. Dit onderzoek volgt nadat u door de politie bent aangehouden met een te hoog alcoholgehalte of onder invloed van drugs. Hierdoor ontstaat het vermoeden dat u misschien een verslaving heeft. Tijdens het onderzoek wordt gekeken of dit wel of niet klopt. Om weer deel te mogen nemen aan het verkeer, moet het CBR u eerst beoordelen.
Voor wie is het onderzoek?
Het onderzoek is voor mensen die zijn aangehouden met een te hoog alcoholgehalte en/of onder invloed van drugs.

Mag ik blijven rijden tot ik de uitslag van het onderzoek heb?
Als het rijbewijs niet geschorst of ongeldig verklaard is door het CBR, mag u nog rijden. Dit mag alleen als er geen strafmaatregel van het openbaar ministerie op uw rijbewijs staat en als uw rijbewijs in uw bezit is.

Hoe gaat het onderzoek?
Als u een onderzoek alcohol en/of drugs moet doen, neemt u de volgende stappen:

1. Betalen voor het onderzoek
U krijgt een brief waarin staat dat u een onderzoek moet doen. Hierin staan ook de kosten voor het onderzoek. Bekijk op onze website wat u kunt doen, als u de kosten niet kunt betalen.

2. Bloed- en of urineonderzoek
Een bloed- of urineonderzoek is onderdeel van uw onderzoek.

  • Bij onderzoek alcohol: U moet vóór het onderzoek bij de arts een bloedonderzoek doen. Dit kan tot 2 weken voordat uw onderzoek is. Maak hiervoor een afspraak bij een laboratorium. U krijgt een formulier van het CBR dat u bij het laboratorium laat invullen.
  • Bij onderzoek alcohol & drugs: U moet vóór het onderzoek bij de arts een bloedonderzoek doen. Dit kan tot 2 weken voordat uw onderzoek is. Maak hiervoor een afspraak bij een laboratorium. U krijgt een formulier van het CBR dat u bij het laboratorium laat invullen. Tijdens het onderzoek bij de arts, laat u een urineonderzoek doen. Uw arts heeft hier een formulier voor en vult dit tijdens het onderzoek in.
  • Bij onderzoek drugs: U moet een urineonderzoek doen. Dit gebeurt tijdens uw onderzoek bij de arts. Uw arts heeft hier een formulier voor en vult dit tijdens het onderzoek in. De arts kan u vragen om ook nog een bloedonderzoek te doen.

3. Onderzoek alcohol en/of drugs bij de arts
Tijdens het onderzoek stelt de arts u een aantal vragen over uw alcohol- of drugsgebruik. Ook praat de arts met u over de omstandigheden die beschreven staan in de mededeling van de politie en over uw persoonlijke situatie. Deze vragen zijn samengesteld op basis van DSM-V-classificatie. Daarnaast doet de arts een lichamelijk onderzoek. Hij of zij let hierbij op tekens van overmatig alcohol- of drugsgebruik. In totaal duurt uw afspraak zo’n 35 tot 45 minuten.

Na het onderzoek
Het CBR beoordeelt het verslag van de arts en de resultaten van het bloed- en/of urineonderzoek. U krijgt een bericht met de uitslag van het onderzoek. In dit bericht laten wij u weten of u geschikt bent om te rijden en of u het rijbewijs kunt behouden.


feedback