Wat is het medisch onderzoek?

Het medisch onderzoek is een onderzoek om te kijken of u geschikt bent om te rijden. We onderzoeken of u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Dit doen we zodat u alleen de weg op gaat, als dit veilig is voor uzelf en anderen in het verkeer. Wij kunnen beslissen dat u dit onderzoek moet doen, nadat u door de politie bent aangehouden. De politie twijfelt of u wel veilig kunt rijden vanwege uw gezondheid. Om de twijfel weg te nemen, moet u eerst gekeurd worden door een arts.

Bijvoorbeeld:
U kreeg tijdens het rijden een epileptische aanval en verloor daardoor de macht over het stuur. In dat geval kan het CBR besluiten dat u onderzocht moet worden door een neuroloog.


Het onderzoek is niet bedoeld als behandeling, maar als een beoordeling van de medische of psychische situatie.

Hoe gaat het onderzoek?
De arts doet een aantal tests en stelt vragen. Zo bepaalt hij of er een aandoening is en/of de aard hiervan. Ook bekijkt de arts of uw gezondheid een risico is voor de veiligheid in het verkeer. Dit legt de arts vast in een verslag en verstuurt dit naar het CBR. In sommige situaties moet u ook een rijtest doen.

Op basis van het verslag bepaalt het CBR of u het rijbewijs mag houden.

Op welke dagen is het onderzoek?
Van maandag tot en met zaterdag is het mogelijk om het medisch onderzoek te doen. Sommige artsen doen dit ook in de avonduren.

Wie voert het medisch onderzoek uit?
Het CBR werkt samen met onafhankelijke artsen die veel kennis hebben van één onderdeel van het lichaam. Deze artsen noemen we specialisten. Door wat voor soort specialist u onderzocht wordt, hangt af van uw gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan een psychiater, cardioloog, oogarts of een internist.

Mag ik blijven rijden tot ik de uitslag van het onderzoek heb?
U mag blijven rijden als uw rijbewijs niet geschorst of ongeldig is verklaard door het CBR. U mag niet rijden als u een maatregel van het openbaar ministerie heeft gekregen of als u uw rijbewijs niet in uw bezit heeft. Soms besluiten wij dat u direct niet meer mag rijden. U mag dan niet rijden tot u het onderzoek heeft gedaan en u geschikt bent om te rijden.

Wat gebeurt er na het medisch onderzoek?
Er zijn 3 uitslagen mogelijk als het onderzoek is afgerond:

  • U mag blijven rijden. Of u krijgt uw rijbewijs terug. Soms moet u een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente.
  • U mag blijven rijden onder voorwaarden. Vraag een nieuw rijbewijs aan bij de gemeente. Uw nieuwe rijbewijs is 1, 3 of 5 jaar geldig. Of op uw nieuwe rijbewijs staan een of meerdere codes. U krijgt van ons bericht waarin we uitleggen wat voor u geldt.
  • U mag niet meer rijden. Uw rijbewijs wordt ongeldig en u mag niet meer rijden. U krijgt van ons bericht waarin we uitleggen waarom u niet geschikt bent om te rijden.

Meer informatie
Op onze website vindt u meer informatie over het medisch onderzoek.