Wat is het doel van het onderzoek medisch?

Het doel van een medisch onderzoek is om de geschiktheid van een rijbewijshouder te beoordelen. Dit onderzoek is nodig als daarover twijfel bestaat. Deze twijfel is gebaseerd op een mededeling aan het CBR.

feedback