Wat is een ZD-code?

Een ZD-code is een code van ZorgDomein. ZorgDomein is een systeem waarmee de meeste artsen en specialisten digitaal met elkaar communiceren. De arts of specialist verstuurt uw informatie via ZorgDomein met uw unieke ZD-code naar het CBR. Zo kunnen we uw informatie snel verwerken. De ZD-code staat op uw verwijsbrief naar de arts of specialist.

Hoe vind ik een arts die met ZorgDomein werkt?
Vaak kiest u zelf een arts of specialist voor uw keuring. Vraag voordat u een afspraak maakt of de arts ZorgDomein gebruikt om uw beoordeling sneller te laten verlopen.

  • Waar vind ik een arts?
    Bent u verwezen naar een arts? Vraag dan uw huisarts wie u kan keuren. Uw huisarts doet dit meestal niet zelf, maar kan u wel een arts aanraden. U kunt ook op internet zoeken naar een keuringsarts. Wij kunnen u geen namen of adresgegevens geven van een arts. U moet deze arts zelf zoeken. Vraag eventueel een familielid om hulp.

  • Waar vind ik een specialist?
    Bent u verwezen naar een specialist? Dan krijgt u in sommige gevallen een verwijzing naar een specifieke specialist. U kiest uw specialist dan niet zelf. Als u het niet eens bent met onze keuze, kunt u wel om een andere specialist vragen.

    In andere gevallen kiest u zelf een specialist via de specialistenzoeker. In uw brief staat wat voor u geldt. Soms moet de specialist ook bijlagen versturen naar het CBR. Dit kan nog niet via ZorgDomein, maar moet via de post. De specialist bespreekt dit met u.


Meer informatie
Waar vind ik mijn ZD-code?
Ik ben verwezen naar een specialist of keuringsarts, wat moet ik doen?
Welke arts vult mijn keuringsverslag in?

feedback