Wat is een ZD-code?

Een ZD-code is een code van ZorgDomein en staat in uw verwijsbrief. Met deze code vindt uw arts of specialist snel uw gegevens. Na de afspraak dient uw arts het keuringsrapport in via ZorgDomein. U krijgt van ons een verwijsbrief als u bij het invullen van uw Gezondheidsverklaring ‘ja’ heeft geantwoord op 1 of meer vragen. We verwijzen u door voor verder onderzoek. 

Wat is ZorgDomein?
ZorgDomein is een systeem waarmee de meeste artsen en specialisten digitaal met elkaar communiceren. De arts of specialist verstuurt uw informatie via ZorgDomein naar het CBR. Zo kunnen we uw informatie snel verwerken.

Waar vind ik mijn verwijsbrief met ZD-code?
Heeft u uw Gezondheidsverklaring digitaal ingevuld? Dan krijgt u een mail met een verwijzing naar Mijn CBR. Op Mijn CBR vindt u uw verwijsbrief. Als u uw Gezondheidsverklaring op papier heeft ingevuld, krijgt u uw verwijsbrief per post. Ook dan kunt u een kopie van uw verwijsbrief in Mijn CBR bekijken. 

  1. Ga naar Mijn CBR
  2. Log in met DigiD met sms-controle of de DigiD-app
  3. Ga naar Mijn dossier en klik op Mijn Gezondheidsverklaringen rijbewijzen. Hier vindt u uw verwijsbrief met ZD-code.

Hoe vind ik een arts die met ZorgDomein werkt?
Vaak kiest u zelf een arts of specialist voor uw keuring. Vraag voordat u een afspraak maakt of de arts ZorgDomein gebruikt om uw beoordeling sneller te laten verlopen.

Waar vind ik een arts?
Bent u verwezen naar een arts? Vraag dan uw huisarts wie u kan keuren. Uw huisarts doet dit meestal niet zelf, maar kan u wel een arts aanraden. U kunt ook op internet zoeken naar een keuringsarts. U vindt dan gemakkelijk plekken in uw buurt waar u gekeurd kan worden.

Waar vind ik een specialist?
Bent u verwezen naar een specialist? Dan krijgt u in sommige gevallen een verwijzing naar een specifieke specialist. U kiest uw specialist dan niet zelf. Als u het niet eens bent met onze keuze, kunt u wel om een andere specialist vragen.

In andere gevallen kiest u zelf een specialist via de specialistenzoeker. In uw brief staat wat voor u geldt. Soms moet de specialist ook bijlagen versturen naar het CBR. Dit kan nog niet via ZorgDomein, maar moet via de post. De specialist bespreekt dit met u.

Meer informatie
Ik ben verwezen naar een specialist of keuringsarts, wat moet ik doen?
Welke arts vult mijn keuringsverslag in?

feedback