Wat is een recidiefvrije periode in het onderzoek alcohol of drugs?

Het kan gebeuren dat we u na het onderzoek alcohol en/of drugs niet geschikt vinden om te rijden. Uw rijbewijs wordt dan ongeldig verklaard. Voordat u weer een nieuw rijbewijs kunt krijgen, geven wij u eerst een recidiefvrije periode. Recidief betekent letterlijk ‘iets wat weer opnieuw gebeurt’. We willen dat u laat zien dat u 1 jaar lang vrij bent van uw alcohol- en/of drugsmisbruik. In het eerste jaar na het stoppen met het misbruik is er namelijk een grote kans dat u terugvalt.

Wanneer begint de recidiefvrije periode?
De recidiefvrije periode begint op de datum waarop u volgens het onderzoek gestopt bent met het misbruik. Dit noemen we de stopdatum. Of er een stopdatum voor u is bepaald, leest u in de uitslag van het onderzoek. Is er geen stopdatum bepaald? Dan bent u volgens het onderzoek niet gestopt met het misbruik. De recidiefvrije periode gaat dan in op de eerste dag na het laatste onderzoek.

Aan het einde van de periode kunt u een nieuw onderzoek aanvragen. Hieruit blijkt of u inderdaad bent gestopt met het misbruik en of dit echt een jaar is geweest. Het is dus uw eigen verantwoordelijkheid wat u in dit jaar doet.

Waarom wacht het CBR niet met het onderzoek tot na de recidiefvrije periode?
Na een mededeling van de politie willen we zo snel mogelijk weten of u alcohol en/of drugs misbruikt. Dit is van belang om te weten voor de verkeersveiligheid. Alleen een onderzoek laat zien of u wel of geen misbruik maakt van alcohol en/of drugs. We plannen u daarom zo snel mogelijk in bij een arts die het onderzoek uitvoert.

feedback