Wat is een recidiefvrije periode in het onderzoek alcohol of drugs?

Het kan gebeuren dat we u na het onderzoek alcohol en/of drugs niet geschikt vinden om te rijden. Uw rijbewijs wordt dan ongeldig verklaard. Voordat u weer een nieuw rijbewijs kunt krijgen, geven wij u eerst een recidiefvrije periode. Recidief betekent letterlijk ‘iets wat weer opnieuw gebeurt’. We willen dat u laat zien dat u 1 jaar lang vrij bent van uw alcohol- en/of drugsmisbruik. In het eerste jaar na het stoppen met het misbruik is er namelijk een grote kans dat u terugvalt.

Wanneer begint de recidiefvrije periode?
De recidiefvrije periode begint op de datum waarop u volgens het onderzoek gestopt bent met het misbruik. Dit noemen we de stopdatum. Of er een stopdatum voor u is bepaald, leest u in de uitslag van het onderzoek. Is er geen stopdatum bepaald? Dan bent u volgens het onderzoek niet gestopt met het misbruik. De recidiefvrije periode gaat dan in op de eerste dag na het laatste onderzoek.

Aan het einde van de recidiefvrije periode van een jaar kunt u een Gezondheidsverklaring invullen om zo een nieuw onderzoek aan te vragen. Hieruit blijkt of u inderdaad bent gestopt met het misbruik en of dit echt een jaar is geweest. Het is dus uw eigen verantwoordelijkheid wat u in dit jaar doet.

Waarom wacht het CBR niet met het onderzoek tot na de recidiefvrije periode?
Na een mededeling van de politie willen we zo snel mogelijk weten of u alcohol en/of drugs misbruikt. Dit is van belang om te weten voor de verkeersveiligheid. Alleen een onderzoek laat zien of u wel of geen misbruik maakt van alcohol en/of drugs. We plannen u daarom zo snel mogelijk in bij een arts die het onderzoek uitvoert.

feedback