Wat is een recidiefvrije periode in het onderzoek alcohol of drugs?

Een recidiefvrije periode is een periode waarin u vrij bent van alcohol- en drugsmisbruik of verslaving.

Volgens de Regeling eisen en geschiktheid, paragraaf 8.8, moet een recidiefvrije periode van één jaar zijn verstreken voordat een nieuwe keuring zinvol is. De recidiefvrijeperiode is ingesteld in verband met het grote risico van terugval binnen het eerste jaar na stoppen met misbruik van alcohol en/of drugs. Een recidiefvrije periode gaat in als er bij u een zogenaamde stopdatum is vastgesteld. Dit is de datum waarop u volgens het onderzoek gestopt zou zijn met misbruik van alcohol en/of drugs. Als er bij u sprake is van een stopdatum, dan kunt u deze datum vinden in de voorlopige uitslag van het onderzoek en het besluit tot ongeldigverklaring van het rijbewijs. Als deze datum niet kan worden vastgesteld en u volgens het onderzoek dus niet gestopt zou zijn, wordt de stopdatum niet bepaald. Het recidiefvrije jaar kan dan niet eerder ingaan dan op de eerste dag na het laatste onderzoek.

feedback