Wat is een recidiefvrije of aanvalsvrije periode na het onderzoek medisch?

De recidifvrije of aanvalsvrije periode is een periode waarin gekeken wordt of het voorval dat aanleiding is geweest tot het opleggen van de mededelingenprocedure zich heeft herhaald. Of een recidiefvrije periode voor u telt, hangt af van de paragraaf uit de Regeling Eisen geschiktheid die op u van toepassing is. Ook de duur van de eventuele recidiefvrije periode staat hierin vermeld. De duur van de recidiefvrije periode is minimaal drie maanden en maximaal vijf jaar.

feedback