Wat is de tussentijdse toets voor de auto?

Een tussentijdse toets is een soort proefexamen. De toets duurt even lang als een praktijkexamen en je doet dezelfde dingen. Zo wen je alvast aan de examensituatie. Ook krijg je tips van een CBR-examinator om verder mee te oefenen tijdens je volgende rijlessen.
Tijdens je toets doe je ook bijzondere verrichtingen. Doe je dat goed? Dan krijg je een vrijstelling. Dat betekent dat je dit bij je eerste examen na je toets niet meer hoeft te doen. In ons filmpje geven we tips voor de bijzondere verrichtingen.  

Hoe lang is de vrijstelling voor de bijzondere verrichtingen geldig?

De vrijstelling blijft geldig tot je eerste praktijkexamen na je toets. Hier zit geen einddatum aan.
Doe je meerdere tussentijdse toetsen voor je praktijkexamen? Dan geldt alleen de uitslag van de laatste toets. Behaal je de bijzondere verrichtingen wel bij een eerdere toets, maar niet bij de laatste? Dan heb je geen vrijstelling voor het examen.

Je vrijstelling is niet meer geldig als je niet slaagt voor het examen. De examinator zag dan helaas niet dat je voldoende kon rijden. Daarom moet je ook de bijzondere verrichtingen opnieuw doen.

Vrijstelling behaald met een automaat
Behaal je de bijzondere verrichtingen in een auto met automatisch schakelsysteem (automaat)? Dan geldt de vrijstelling alleen als je tijdens het praktijkexamen ook met een automaat rijdt. Rijd je af met een handgeschakelde auto? Dan moet je de bijzondere verrichtingen alsnog doen.
Andersom is dit niet zo. Als je de bijzondere verrichtingen haalt met een handgeschakelde auto, blijft de vrijstelling ook geldig als je praktijkexamen in een automaat doet.

Wanneer kan ik een tussentijdse toets doen?
Je doet de tussentijdse toets altijd vóórdat je je praktijkexamen of nader onderzoek rijvaardigheid doet. Voor een tussentijdse toets auto moet je minimaal 16,5 jaar zijn. Ook moet je geslaagd zijn voor je theorie-examen.

Wat moet ik meenemen naar de tussentijdse toets?
Voor de tussentijdse toets voor de auto moet je onderstaande dingen meenemen:

  • De uitnodiging.
  • Je geldige identiteitsbewijs. Zonder identiteitsbewijs mag je geen examen doen.
  • Het ingevulde formulier ‘Zelfreflectie’. Dit formulier kun je downloaden op onze website, of vraag ernaar bij je opleider.
  • Ben je niet geslaagd voor het theorie-examen? Dan kan je alleen de tussentijdse toets doen als je een van de onderstaande documenten kan laten zien op het examen:
    • een geldig militair theoriecertificaat;
    • een Nederlands rijbewijs B automaat code 78, dit rijbewijs mag verlopen zijn;
    • een geldig EU-, EER- of Zwitsers rijbewijs B automaat code 78.

Kan ik de tussentijdse toets alleen doen voor het praktijkexamen auto?
Een tussentijdse toets mag je ook doen voor het praktijkexamen motor (verkeersdeelneming) en auto met aanhangwagen. Bij de auto met aanhangwagen kun je, net als bij de auto, vrijstelling krijgen voor de bijzondere verrichtingen op het praktijkexamen. Voor de motor kan je geen vrijstellingen krijgen voor de bijzondere verrichtingen tijdens je praktijkexamen.

Meer informatie:

Tussentijdse toets personenauto
Tussentijdse toets auto met aanhangwagen
Tussentijdse toets motor (verkeersdeelneming)

feedback