Wat is de e-learning voor nascholing code 95?

De e-learningscursus is een nascholingscursus waarbij u een deel van de cursus thuis online volgt. Een e-learningcursus duurt in totaal 7 uur. Dit is opgedeeld in twee stukken:

  • Het eerste deel is online (4 uur of 3 uur, dat ligt aan de cursus).
  • Het tweede deel is klassikaal bij een opleider (3 uur of 4 uur, dat ligt aan de cursus).

Pas als u het eerste online gedeelte helemaal heeft afgerond mag u aan het klassikale gedeelte beginnen. Om te bewijzen dat u het online gedeelte heeft afgerond krijgt u een certificaat. Dit certificaat moet u meenemen en laten zien aan de opleider bij het klassikale deel. Dit certificaat kunt u uitprinten, maar u mag ook de digitale versie laten zien.

Binnen welke tijd moet ik mijn e-learning afronden?
De e-learningcursussen worden op 1 dag gegeven of in 2 delen, verspreid over meerdere dagen. Doet u de cursus verspreid over meerdere dagen? Dan moet u binnen 10 kalenderdagen nadat u thuis het online gedeelte heeft afgerond, het klassikale gedeelte bij de opleider afronden.

Hoe ziet het klassikale gedeelte eruit?
Het tweede gedeelte doet u bij een opleider en dit is klassikaal of praktisch. Hoe het klassikale deel eruit ziet verschilt per e-learning. Vraag aan uw opleider hoe uw cursus gaat. Moet u een praktisch deel doen? Dan gaat u in een vrachtauto of bus oefenen met de kennis die u heeft gekregen tijdens het online en/of klassikale gedeelte.

Goed om te weten 
Per 35 uur nascholing mag u maximaal 12 uur e-learning volgen. Volgt u meer e-learning uren? Dan tellen deze niet meer mee voor de nascholingsuren.

Meer informatie
Wat moet ik meenemen naar de nascholingscursus?