Wat houdt de cursus alcohol en verkeer in?

De cursus over alcohol en verkeer is een maatregel in de mededelingenprocedure van het CBR over de risico’s van alcoholgebruik in het verkeer. Het doel van deze cursus is herhaling van alcoholgebruik in het verkeer in de toekomst te voorkomen.

De cursus vindt verspreid over zeven weken plaats in 1 hele cursusdag, 2 dagdelen cursus en een individueel nagesprek. Het nagesprek vindt door het coronavirus online plaats. De hele cursusdag duurt van 9:00 uur tot 16:30 uur. En de dagdelen duren 3,5 tot 4 uur en kunnen in de ochtend of de middag plaatsvinden.

Tijdens de cursus wordt veel informatie gegeven, zoals over de invloed van alcohol op het rijgedrag en op het lichaam. Ook wordt stilgestaan bij de ernstige gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer. Minstens zo belangrijk is echter de uitwisseling van ervaringen tussen deelnemers. Deelnemers gaan zelf ook actief aan de slag met opdrachten die zij tijdens de cursus krijgen, waaronder een huiswerkopdracht. Er wordt van de cursisten dan ook een actieve en constructieve deelname verwacht. Van cursisten die niet of onvoldoende actief en constructief hebben deelgenomen aan de cursus wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Meer informatie over de maatregel vindt u bij Cursus alcohol en verkeer.

feedback