Wat gebeurt er bij een rijtest?

Een rijtest is een onderzoek om te bepalen of u geschikt bent om te rijden. Meestal doet u de rijtest in uw eigen auto. Soms moet dit in een lesauto. Dit staat dan in uw brief. De rijtest zelf is gratis. Als u een lesauto gebruikt, betaalt u wel voor het huren van de lesauto.

Hoe gaat een rijtest?
U neemt uw oproep voor de rijtest en uw rijbewijs mee naar de test. Heeft u uw rijbewijs niet in uw bezit? Dan neemt u een ander geldig legitimatiebewijs mee.

De test is niet hetzelfde als een examen. Bij een examen beoordeelt het CBR of u de regels in het verkeer goed kunt toepassen. Bij een rijtest beoordeelt het CBR of u met uw medische situatie veilig kunt rijden.

Een rijtest duurt 60 of 90 minuten. Eerst heeft u een kennismakingsgesprek, dan gaat u ongeveer een half uur rijden en daarna heeft u een eindgesprek. Een deskundige van het CBR beoordeelt of u veilig met het voertuig om kunt gaan. Deze deskundige is gespecialiseerd in rijden met een medische beperking. Uw rijinstructeur mag ook meerijden als hij een WRM-certificaat heeft voor het voertuig waarvoor u een rijtest doet.

Waar letten we op bij de rijtest?
Een rijtest passen we altijd aan op uw situatie. De inhoud van de test verschilt dus per persoon. Afhankelijk van uw situatie letten we vooral op ‘zien’, ‘denken’, ‘doen’, of een combinatie hiervan.

  • Meer info over de rijtest zien.
  • Meer info over de rijtest denken.
  • Meer info over de rijtest doen.

Wat gebeurt er na de rijtest?
Na de rijtest hoort u direct hoe het is gegaan. De deskundige geeft de uitkomst door aan de arts van het CBR. Die neemt het besluit over uw rijgeschiktheid. U ontvangt ons besluit per post of via de mail. Het besluit kan zijn:

  • U mag blijven rijden of examen doen.
  • U mag rijden met aanpassingen aan het voertuig. Onze deskundige bespreekt de mogelijkheden met u.
  • U mag niet (meer) rijden. U kunt dan geen rijexamen doen en geen nieuw rijbewijs aanvragen.

Meer informatie
Rijden met gezondheidsproblemen of een medische beperking
Waarom moet ik een rijtest doen?