Wat gebeurt er als ik te laat betaal?

Het CBR moet de kosten binnen tien weken na dagtekening van het besluit hebben ontvangen. Als u deze kosten niet tijdig betaalt, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard.

Meer informatie over de betaling vindt u in uw brief met het besluit. Als u bij die brief met besluit ook een factuur heeft gekregen met daarop vermelde opleggingskosten, dan worden die bij te laat betalen geïncasseerd door een incassobureau. Voor vragen over een lopende incassoprocedure kunt u terecht bij Intrum. Contactgegevens vindt u in de incassobrief of op de website van Intrum.

feedback