Wat gebeurt er als ik te laat ben voor mijn cursus?

Helaas kunt u niet meedoen aan de cursus als u later komt dan de officiële starttijd. Het doel van de cursus is om het verkeer veiliger te maken door herhaling van rijden onder invloed te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat u goed meedoet en geen informatie mist.

Wij raden u aan om ruim op tijd van huis te vertrekken. Zo weet u zeker dat u niet te laat komt door vertragingen in het openbaar vervoer of files op de weg. Als u te laat komt, geeft de trainer aan het CBR door dat u niet deelnam aan de cursus. Wij moeten uw rijbewijs dan ongeldig verklaren. Door op tijd aanwezig te zijn, voorkomt u dit.

Kunt u echt niet naar de cursus komen door bijzondere omstandigheden? Bekijk dan wat u moet doen als u verhinderd bent voor de cursus.

Meer informatie
Mijn rijbewijs is ongeldig verklaard naar aanleiding van een cursus. Hoe krijg ik weer een geldig rijbewijs?

feedback