Wat gebeurt er als de kandidaat zonder tolk op het theorie-examen verschijnt?


Als de kandidaat op het theorie-examen verschijnt zonder een door TolkenNet aangewezen tolk, gaat het theorie-examen niet door en is er geen recht op restitutie. Het theorie-examen wordt dan niet in het Nederlands afgenomen.

feedback