Wat doe ik als ik niet tevreden ben over de kwaliteit van een arts of specialist?

We gaan er vanuit dat alle artsen en specialisten waar wij naar verwijzen, goede kwaliteit leveren en zich houden aan de tarieven die zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit(NZA). Helaas gebeurt dit niet altijd. Daarom zijn we in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de NZA over wat we kunnen verbeteren.

Als wij klachten ontvangen over een arts of specialist waar wij naar verwijzen, gaan we met deze persoon in gesprek. Mochten er meerdere klachten over dezelfde arts of specialist binnenkomen, dan kan het CBR besluiten om niet meer naar deze arts of specialist te verwijzen.

Wat doe als ik een klacht heb over een arts of specialist?
U stuurt uw klacht over de arts of specialist in via het klachtenformulier.

Tip: vraag altijd aan de arts of specialist hoeveel het onderzoek kost voor u een afspraak maakt. En vraag bij de betaling om een rekening waarin wordt duidelijk gemaakt hoe de totaalprijs is bepaald.