Wat doe ik als ik code 100 op mijn rijbewijs heb, maar toch moet rijden voor mijn werk?

Als u na het besluit van uw Gezondheidsverklaring code 100 op uw rijbewijs krijgt, mag u alleen rijden voor privégebruik. Woon-werkverkeer valt onder privégebruik. Heeft u uw rijbewijs toch nodig voor uw werk? Vraag dan code 101 aan. Doe dit binnen 8 weken nadat u het besluit op uw Gezondheidsverklaring heeft ontvangen. U hoeft dan geen nieuwe Gezondheidsverklaring in te sturen. 

Wat mag ik met code 101 op mijn rijbewijs?
U mag met code 101 maximaal 4 uur per dag voor uw werk rijden. U mag voor uw werk geen personen vervoeren en geen bestuurders onder uw toezicht laten rijden. Dat betekent dat u bijvoorbeeld niet mag werken als taxichauffeur of rijinstructeur. Op onze website leest u wat u wel en niet mag met code 100 en 101 op uw rijbewijs.

Hoe vraag ik code 101 aan?
U neemt de volgende stappen:

 1. Download de Werkgeversverklaring.
  - Bent u werknemer? Vraag uw werkgever om de verklaring in te vullen.
  - Bent u zelfstandig ondernemer? Dan vult u de verklaring zelf in. U stuurt ook een uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) mee. De informatie op het uittreksel moet juist zijn en mag maximaal 1 jaar oud zijn.

 2. Schrijf een brief waarin u aangeeft dat u code 101 op uw rijbewijs wilt krijgen. Stuur deze brief samen met de ingevulde werkgeversverklaring naar:
  CBR, afdeling Medische specials
  Postbus 3014
  2280 GA Rijswijk

Na uw aanvraag krijgt u binnen 4 weken bericht van ons. Als u code 100 heeft vanwege een psychiatrische aandoening, zoals een kortdurende psychose of schizofrenie, kan het proces langer duren. Dan is er namelijk een positief advies van een psychiater over code 101 nodig. Heeft u een vorm van dementie, dan is het helaas niet mogelijk om code 101 aan te vragen.

Vraag uw rijbewijs pas aan bij de gemeente nadat u onze reactie op uw aanvraag van code 101 heeft gekregen.

Wat moet ik doen als ik twijfel of ik voor mijn werk mag rijden?
Het CBR mag in specifieke situaties niet beslissen of u uw rijbewijs wel of niet mag gebruiken. Dit bepalen de politie en de officier van justitie. Neem voor meer informatie contact op met een rechtsbijstandsverzekeraar, een jurist of advocaat.

Meer informatie
Wat betekenen de codes op mijn rijbewijs?