Wat betekent de uitslag van het onderzoek rijvaardigheid?

Binnen 4 weken na het onderzoek krijgt u een brief met de uitslag van het onderzoek.

Volgens het onderzoek ben ik rijvaardig, wat nu?
U mag weer rijden met uw rijbewijs. Had u uw rijbewijs naar ons gestuurd? Dan sturen wij deze zo snel mogelijk terug. Binnen 1 week nadat u de uitslag van uw onderzoek heeft gekregen, ontvangt u uw rijbewijs.
Het kan zijn dat er ook vanuit het strafrecht maatregelen op uw rijbewijs van toepassing zijn. U mag dan nog niet aan het verkeer deelnemen.

Ik ben beginnend bestuurder
Moest u een onderzoek rijvaardigheid doen omdat u een beginnend bestuurder bent en in de afgelopen 5 jaar 2 keer verkeersregels heeft gebroken waarvoor u onherroepelijk bent veroordeeld? Als u na het onderzoek rijvaardig bent, moet u dan ook nog een cursus over gedrag en verkeer volgen. Tijdens de cursus leert u op een veilige manier deel te nemen aan het verkeer. Als u niet aan de cursus meewerkt, wordt uw rijbewijs alsnog ongeldig verklaard.

Volgens het onderzoek ben ik niet rijvaardig, wat nu?
Uw rijbewijs wordt ongeldig. In uw brief staat hoe u uw rijbewijs opstuurt naar het CBR. Wilt u weer een geldig rijbewijs? Dan moet u opnieuw theorie- en praktijkexamen doen.

Ik wil opnieuw een onderzoek rijvaardigheid doen
We raden u aan om de uitslag van het eerste onderzoek goed te lezen. Wilt u toch opnieuw een onderzoek doen? Dan is dit mogelijk. U hoeft hiervoor geen reden te geven. U ontvangt een aparte brief met de rekening voor het tweede onderzoek. De kosten voor dit tweede onderzoek zijn voor iedereen gelijk. Betaal binnen 2 weken na de uitslag de kosten. Als u de kosten voor het tweede onderzoek aan het CBR heeft betaald, krijgt u hiervan een bevestiging. Hierna kunt u ons bellen om een afspraak te maken voor het rijvaardigheidsonderzoek. Als u dat binnen 1 week doet kunnen wij nog rekening houden met uw voorkeuren. Daarna gaan wij het onderzoek inplannen. Uw afspraak staat dan vast.

Moet ik de theorie- en praktijktest allebei doen tijdens het tweede onderzoek?

Of u de theorie- en praktijktest beide moet doen bij het tweede onderzoek ligt aan uw situatie:

  • Bent u tijdens het eerste onderzoek geslaagd voor de theorietest? Dan doet u alleen de praktijktest.
  • Bent u tijdens het eerste onderzoek geslaagd voor de praktijktest? Dan doet u alleen de theorietest.
  • Bent u tijdens het eerste onderzoek voor geen van de 2 testen geslaagd? Dan doet u de theorie- en praktijktest.

Moet u de theorietest doen maar haalt u deze niet in 1 keer? Dan krijgt u 6 weken na uw onderzoek nog een uitnodiging voor de herkansing van de theorietest. De praktijktest kunt u niet herkansen

feedback