Wat betekent de uitslag van het onderzoek alcohol of drugs?

Er zijn 2 uitslagen mogelijk vanuit het onderzoek alcohol of drugs:

U bent geschikt.  
U mag weer rijden met uw rijbewijs. Had u uw rijbewijs naar ons gestuurd? Dan sturen wij deze zo snel mogelijk terug. Binnen 7 werkdagen nadat u de uitslag van uw onderzoek heeft gekregen, ontvangt u uw rijbewijs. Het kan zijn dat er ook vanuit het strafrecht maatregelen op uw rijbewijs staan. Dit is bijvoorbeeld een rijontzegging vanuit het Openbaar Ministerie. U mag dan nog niet rijden. Neem voor meer informatie contact op met de organisatie waar de maatregel open staat. 

Cursus alcohol en verkeer (EMA) 

Als u na het alcoholonderzoek geschikt bent, moet u meestal nog een cursus over alcohol en verkeer volgen. Of dit voor u geldt staat in uw besluitbrief. Het doel van de cursus is herhaling van alcoholgebruik in het verkeer in de toekomst te voorkomen. Als u niet aan de cursus meewerkt, wordt uw rijbewijs alsnog ongeldig verklaard. 

U mag tijdens de cursus wel rijden. Het kan zijn dat er ook vanuit het strafrecht maatregelen op uw rijbewijs staan. U mag dan nog niet rijden.

U bent niet geschikt.  
Uw rijbewijs wordt ongeldig. In uw brief staat hoe u uw rijbewijs opstuurt naar het CBR. Wilt u weer een geldig rijbewijs? Dan moet u een Gezondheidsverklaring insturen. Dit kan pas als u een jaar lang gestopt bent met het alcohol- en of drugsmisbruik.  

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitslag? 
Bent u het niet eens met de uitslag van het onderzoek? Dan kunt u binnen 2 weken na ontvangst van uw uitslag een tweede onderzoek aanvragen. Wilt u geen tweede onderzoek? Dan hoeft u niets te doen en wordt de uitslag van uw onderzoek definitief. U krijgt binnen 4 weken na ontvangst van uw uitslag het definitieve besluit.  

feedback