Wat betekent de code 100, 101 of 105 op mijn rijbewijs?

Wat betekent de code 100, 101 of 105 op mijn rijbewijs?
De betekenis van alle rijbewijscodes staan in de wettelijke regeling. Dit is de uitleg van de codes 100, 101 en 105:

•          Code 100: u mag alleen privé rijden. Woon-werkverkeer valt onder privé rijden.
U mag met code 100 op uw rijbewijs niet beroepsmatig rijden.

•          Code 101: u mag privé rijden en daarnaast beroepsmatig rijden voor maximaal vier uur per dag, maar beroepsmatig geen personen vervoeren of personen onder uw toezicht laten besturen. U mag dus niet beroepsmatig rijden als bijvoorbeeld taxichauffeur of rijinstructeur.

Om in aanmerking te komen voor code 101 op uw rijbewijs is een werkgeversverklaring nodig. Deze verklaring stuurt u samen met uw verzoek om code 101 naar het adres dat in de toelichting van het formulier werkgeversverklaring staat. Voor elke rijbewijsvernieuwing is een nieuwe werkgeversverklaring nodig. Bent u zelfstandig ondernemer, dan stuurt u de werkgeversverklaring samen met een uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel naar ons op.

•          Code 105: u mag privé rijden en beroepsmatig rijden, maar beroepsmatig geen personen vervoeren of personen onder uw toezicht laten besturen. U mag dus niet beroepsmatig rijden als bijvoorbeeld taxichauffeur of  rijinstructeur .  
U krijgt code 105 op uw rijbewijs wanneer u epilepsie heeft.

Wat er precies onder ‘personenvervoer’ en ‘beroepsmatig rijden’ wordt verstaan, leest u in de wet personenvervoer 2000.

Het CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid en stelt vast of en zo ja welke code(s) er op uw rijbewijs komen. Het oordeel of er wordt gereden met een geldig rijbewijs ligt bij de politie, justitie en soms uiteindelijk de rechter.feedback